Gasum's LNG terminal in Pori, Finland

Gasum äger och driver terminalerna i Øra och Ålesund i Norge, i Lysekil och Nynäshamn i Sverige samt Björneborg i Finland. Gasum är delägare i Manga LNG joint venture i Torneå, Finland.

Gasums LNG-terminaler i Sverige

Gasum Lysekil LNG terminal

LNG/LBG-terminal i Lysekil

Gasums terminal för flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) i Lysekil, levererar gas till Preems närliggande raffinaderi. Terminalen fungerar som ett LNG/LBG-nav för flera andra svenska kunder.

Läs mer
Person in safety gear in LNG terminal

LNG terminal i Nynäshamn

Gasums gasterminal vid Brunnviksholmen i Nynäshamn var den första i sitt slag i Sverige. Den togs i drift i mars 2011. Flytande naturgas (LNG) fraktas hit med tankfartyg. LNG:n kommer från norska gasfyndigheter och terminaler i norra Europa.

Läs mer

Alla terminaler (på engelska)

Gasums LNG-köp från Ryssland