Leverantörsenkät

Ju mer information vi får desto snabbare kan vi utvärdera materialet och se vilken anläggning det kan passa att ta emot på. Fyll i så detaljerat som möjligt, men lämna rutor tomma om information saknas, eller skriv ner om mer information kommer men inte finns tillgänglig i skrivande stund.

1. Beskrivning av material och ursprung

Kommer materialet från mer än en geografisk plats?
Klassar ni materialet som ett avfall?

Finns det risker för föroreningar eller främmande föremål i materialtet?
T.ex. metallskrot, plast eller bakteriologisk smitta

Kommer materialets egenskaper att variera mycket?

2. Volymer och transport

Är det en engångsleverans eller en återkommande volym?

Hur ofta kommer leveranserna?
Finns det säsongsvariationer? Leveransfrekvens (T.ex. en leverans per vecka)

Hur transporteras materialet?
T.ex. tankbil

3. Kvalité

Finns det analysprotokoll på materialet?

Hur förvaras materialet?
Tex silo, tank

Är materialet en animalisk biprodukt?
Klassas material enligt ABP-förordningen

Vilken ABP-kategori tillhör materialet?