Gasum people working at office

Arbeta på Gasum

Som ett bolag verksamt inom energisektorn som utvecklas snabbt vill vi svara på dagens utmaningar och vara med och skapa ett koldioxidneutralt samhälle. Vår personal gör vår resa mot dessa mål möjlig.

Är du intresserad av att arbeta på ett företag som har som vision att leda ett nordiskt ekosystem för gas? 

Du passar in hos oss på Gasum om:

  •  Du är intresserad av miljöfrågor och renare energi. Ansvarsfullhet och hållbarhet är viktiga värderingar för dig.
  • Dina värderingar är i linje med våra värderingar: respekt, hållbarhet och positiv energi. Gasums värderingar utgör kärnan i vår företagskultur. De speglar vilka vi är och hur vi arbetar tillsammans.

  • Du alltid värnar om arbetarskyddet när du arbetar.

  • Du är öppen för förändringar.

  • Du är initiativrik och beredd att ta reda på saker och ting.

  • Du vill utveckla både din egen och företagets kompetens.

Anställningsförmåner

Företagshälsovård - Cordinator Medical Service AB
Möjlighet till tjänstebil
Friskvårdsbidrag (SEK 3.200:-)
Bonussystem
Evenemang för personalen
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter

Andra förmåner:

  • Beroende på arbetsuppgifter finns möjlighet till flexibla arbetstider och distansarbete
  • Gasbilstillägg på 1.500:- om man äger en privat biogasbil
  • Frivillig privat sjukvårdsförsäkring
  • Kollektivavtal - Branschavtal Energi

Läs mer om våra lediga tjänster nedan eller skicka en spontanansökan. Vi lägger även upp information om lediga tjänster på sociala medier.

Våra värderingar

Respekt är hörnstenen i tillit. Vi behandlar alla människor, planeten och de naturresurser vi använder med respekt.

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Vi värnar om miljön såväl som om människor och vi gör affärer med lönsamhet för att möjliggöra investeringar i en renare framtid. 

Positiv energi är en förnybar resurs.Vi får energi av att arbeta tillsammans för en hållbar framtid.