Bioavfall till energi

Biogas är en hållbar energikälla och en del i cirkulär ekonomi. För att producera biogas behövs biologiska råvaror i form av avfalls- och restprodukter från jordbruk eller industri.

Nästan allt biologiskt material kan omvandlas till biogas och Gasums produktionsanläggningar tar emot en stor variation av råvaror som te.x. avfall, gödsel och restprodukter. 

Gasum söker ständigt efter leverantörer av råvara

Om du driver verksamhet som genererar någon form av biologiskt avfall eller restprodukter från livsmedelsproduktion eller jordbruk så hör gärna av dig till oss. Kanske passar råvarorna in i vår produktion av biogas och biogödsel. Vi kan hjälpa dig att bli av med avfall som sedan blir till ny energi.

Exempel på råvara

  • Vall, rester och avfall från vall samt grovfoderhantering
  • Spannmål samt rester och avfall från spannmålshantering
  • Oljeväxter, baljväxter samt rester och avfall från dessa
  • Frityrolja
  • Gödsel
  • Slakteriavfall
  • Biologiskt hushållsavfall
  • Rest- och avfallsprodukter från livsmedelsindustrin

Vi har lång erfarenhet av hantering av de flesta råvaruslag och tar hand om de produkter och råvaror du vill bli av med.

Om er verksamhet har stora mängder organiskt avfall kan ett samarbete för en ny biogasanläggning bli aktuellt. Läs mer om hur vi tillsammans kan skapa en cirkulär ekonomi.

Leverantörsenkät

Har du restprodukter, grödor, gödsel eller andra råvaror som du vill leverera till någon av våra biogasanläggningar?

Välkommen att fylla i och skicka in enkäten, så blir du kontaktad inom kort.

Robert Kinnander

Inköp- & Logistikansvarig

tel. +46 70 528 8407

robert.kinnander@gasum.com

Kontakta oss

Tack för att du kontaktar oss. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.