Optimera din verksamhet på energimarknaden

Gasums tjänster för optimering av energimarknaden hjälper kunderna att anpassa sig till dynamiska och volatila förhållanden på energimarknaden.

Den globala energimarknaden har blivit allt mer volatil på grund av pågående kriser, övergången till grönare energi och geopolitiska osäkerheter. För kunder inom industrisektorn som är verksamma på energimarknaderna är prisvolatilitet, efterfrågefluktuationer, lagändringar och riskhantering avgörande faktorer. Strategisk planering är avgörande för en kostnadseffektiv verksamhet och motståndskraft.  

Gasums tjänster för optimering av energimarknaden är ett heltäckande tillvägagångssätt som omfattar strategisk planering av optimal drift för enskilda kunders behov. Detta omfattar olika verksamheter på marknaderna för kraft, gas, fjärrvärme och fasta bränslen.  

Genom optimering säkerställs en effektiv energianvändning i förhållande till olika källor, med hänsyn till varierande priser. Genom att anpassa energiförbrukningen till prisfluktuationer kan våra kunder uppnå lägre kostnader, minskade risker, ökad avkastning och förbättrad konkurrenskraft. Dessutom kan utsläppen styras genom att sätta gränser för exempelvis årliga koldioxidutsläpp för optimering. 

Våra tjänster för optimering av energimarknaden

Tommy Sundin

Sales Manager

tel. +46 73 530 4639

tommy.sundin@gasum.com

Vill du veta mer om våra energimarknadstjänster? Kontakta oss!