Heltäckande tjänster för företag som använder gas

Förutom gasenergi erbjuder vi dig vår expertis och våra heltäckande tjänster inom gas- och energimarknaderna.

Våra tjänster för gasanvändare

  • Portföljförvaltning: Kontrollera risken i samband med gas genom att veta gaspriset flera år i förväg
  • FuelFlex-tjänster: Att växla mellan energikällor baserat på kostnadseffektivitet och driftseffektivitet
  • Förnybar biogas med ursprungsgarantier: Använd förnybar energi på ett flexibelt sätt
  • Kundportaler: Enkel visning av kund-, förbruknings- och faktureringsinformation

Bättre riskhantering genom portföljförvaltning

Gasum Portfolio Services är ett oberoende dotterbolag till Gasum Group och vi tillhandahåller portföljförvaltningstjänster även för kunder som använder gas. Våra experter tar hand om din gasförsörjning eller optimering. Med våra portföljförvaltningstjänster kan du kontrollera risken i samband med gas genom att veta priset flera år i förväg. Portföljförvaltning kan betraktas som en försäkring mot ogynnsamma energipriser i framtiden.

Läs mer om våra tjänster inom portföljförvaltning

Utöka energimöjligheterna med Fuel Flex-tjänster

Bränsleflexibilitet uppstår när en verksamhet kan förbruka energi från två eller flera alternativa källor. Denna flexibilitet gör det möjligt att växla mellan källor baserat på kostnadsöverväganden och anpassa sig till specifika situationer. Flexibiliteten i energiportföljen ligger i linje med Gasums strategi att stödja kunderna i deras övergång till en koldioxidneutral framtid. 

Läs mer om Fuel Flex-tjänster

Utsläppsfri förnybar energi med ursprungsgarantier

Förnybar biogas är utsläppsfri energi och erbjuder våra kunder ett ansvarsfullt och koldioxidneutralt energialternativ. Biogas säljs till kunder som ursprungsgarantier.

Ursprungsgarantier är ett sätt att verifiera gasens förnybara ursprung. Användningen av ursprungsgarantier gör det möjligt för kunden att använda biogas på ett flexibelt sätt. Kunden kan välja hur mycket biogas de vill använda vid varje given tidpunkt.

Hantera dina data i kundportalen

Med våra kundportaler kan företag enkelt se sin kund-, förbruknings- och faktureringsinformation och göra beställningar.

Läs mer och logga in


Låt oss diskutera mer: 

Hur kan vi på bästa sätt stödja dig i din resa som gasanvändare? Kontakta oss för att inleda ett samtal om dina alternativ. 

Anders Hultgren, Gasum

Anders Hultgren

Head of Business Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com