Evening city view of Kalasatama Helsinki

Din expert på marknaden för handel med utsläppsrätter

EU:s handelssystem för utsläppsrätter är en grundpelare i EU:s klimatpolitik. Systemet syftar till att minska utsläppen i Europa på marknadsmässiga villkor.

Liksom andra råvaror fluktuerar priset på grund av många grundläggande faktorer och kräver att marknadsaktörer aktivt följer med marknaden och bedriver en systematisk riskhantering. Handel med utsläppsrätter omfattar stora industrianläggningar och värmeproducenter samt flygtransporter inom EU. Därtill är det också möjligt för investerare att ta del i marknaden.

EU:s ambitiösa klimatmål till 2030 har haft en åtstramande effekt på utsläppsmarknaden och under 2021 har priset på utsläppsrätter fördubblats. Dessutom kommer handelssystemet i framtiden att utvidgas till att även gälla sjötransporter bland annat.

Som din partner bevakar vi marknaden och tillhandahåller alltid den senaste informationen om marknadsförändringar. Våra experter hjälper till med riskhantering och handel med utsläppsrätter, antingen genom rådgivning eller mer heltäckande som en portföljförvaltningstjänst.

Anders Hultgren, Gasum

Anders Hultgren

Head of Business Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com