Biokompost bidrar till en cirkulär ekonomi

Gasum producerar biogas av organiskt avfall, bland annat av restprodukter och gödsel. I samband med att biogasen produceras så bildas även biogödsel. Beroende på råvarubasen som används i biogasanläggningen får biogödseln olika näringsinnehåll. Gasum har fem certifierade anläggningar runtom i Sverige. För Örebro, Katrineholm och Jordberga ger samarbete möjlighet att separera den fasta och flytande fasen av biogödseln.

Biologiskt nedbrytbara råvaror som levereras till biogasanläggningarna ska vara godkända enligt KRAV och regelverk för SPCR 120.

Resterna efter rötningen ger en utmärkt biogödsel, ett fullgödsel som innehåller viktig näring och mullämnen. Biogödseln avvattnas sedan med hjälp av skruvpress och ger en fraktion med cirka 30% torrsubstans (Biokompost).

Den biogödsel som Gasum producerar har hög hygienisk kvalitet och de anläggningar som tar emot animaliska biprodukter (ABP) hygieniserar (värmer upp), vilket förstör eventuella patogener och skadedjur.

Luktgenererande föreningar bryts ned i produktionsprocessen och minskar luktproblem vid lagring. Andelen lättillgängligt kväve ökar under processen. Det innebär att kvävet kommer tidigare och säkrare till odlingen.

Gasums biogödsel är godkänd för användning i ekologisk odling.

Produktblad per anläggning

Intresserad av biokompost? Kontakta oss!

Isac Svärd

Product Manager manure & biofertilizer, Feedstock & Fertilizers

tel. +46 72 854 1420

isac.svard@gasum.com

Marcus Lindqvist
Ansvarig Biokompost
tel. +46 708469905
marcus.lindqvist@biototal.se