Bättre riskhantering och lägre kostnader med portföljförvaltning

Med en aktiv portföljförvaltning kan ditt företag skydda sig mot pristoppar och införa en effektiv modell för kraftförsörjning och uppnå målen för utsläppsminskningar. En effektiv portföljförvaltning håller ditt företag i takt med de dynamiska förändringarna på energimarknaden så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Gasum Portfolio Services är ett oberoende dotterbolag till Gasum Group och vi tillhandahåller portföljförvaltningstjänster för elkonsumenter och producenter av olika storlek samt för operatörer inom systemet för handel med utsläppsrätter. Dessutom betjänar vi både köpare och producenter på marknaderna för ursprungsgarantier.

Gasum Portfolio Services erbjuder riskhantering och stabilitet på en volatil marknad 

Våra experter tar hand om din elförsörjning eller produktionsoptimering och väljer alltid bästa möjliga riskhanteringsmodell för din verksamhet.  Med våra portföljförvaltningstjänster kan du kontrollera riskerna i samband med handel med gas, el eller utsläppsrätter genom att veta priset flera år i förväg. En högklassig portföljförvaltning kan ses som en försäkring mot ogynnsamma energipriser i framtiden. 

Baserat på dina behov kan all energi anskaffas från förnybara källor och/eller med utvalda tekniker. Med oss får du tillgång till ett brett utbud av produkter, tjänster och handelspartner på marknaden. Som en del av vår service tillhandahåller vi alltid aktuell marknadsinformation om situationen på de nordiska elmarknaderna och utvecklingen på EU:s utsläppsrättsmarknad. 

Vi är ett av få energiföretag som har en MiFID-licens, utfärdad av Finansinspektionen. Det innebär att vi kan ge rekommendationer om köp eller försäljning av el, övervaka elmarknaden och handla direkt på elmarknaden för våra kunders räkning. 

Kontakta oss så berättar vi mer om portföljförvaltning

Tommy Sundin

Sales Manager

tel. +46 73 530 4639

tommy.sundin@gasum.com

Ladda ner guiden: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer

Läs vår guide om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer.

Ladda ner guiden