Wind turbines, blue skies

Power Purchase Agreement (PPA)

Ett PPA är ett långtidskontrakt, vanligtvis runt 10 år, som idag driver tillväxten för förnybar energiproduktion och är ofta baserad på vindkraft. Med hjälp av ett PPA-avtal kan elproducenten och konsumenten säkra sitt elpris under en längre tid.

En producent och en konsument får möjlighet att säkra sitt elpris under en lång period för att minska sina risker på elmarknaden betydligt. Fördelen för båda parter är säkerheten och förutsägbarheten i leveransen samtidigt som den gröna produktionen är ett ytterligare värde för köparen. Den el som levereras enligt avtalet kan väljas att produceras antingen i en eller flera vindkraftsparker i Norden. I kontraktet avtalas vanligtvis också en fast mängd, pris och period för elförsörjningen.

I takt med den ökande volatiliteten på elmarknaden, är det idag stort intresse för PPA i marknaden. Dessa avtal hanteras utanför den ordinarie elmarknaden. Avtalen görs upp bilateralt med en samordnare som Gasum vilka fungerar som en garant för att affären genomförs på ett strukturerat sätt samt att det alltid råder balans mellan produktion och konsumtion. 

Ladda ner guiden: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer

Läs vår guide om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer.

Ladda ner guiden

För vem passar ett PPA?

Gasum har PPA-kunder i flera nordiska länder och ofta har de en elförbrukning som överstiger 30 GWh/år. Nedan är några av Gasums PPA-kunder:

  • Borealis – polyetentillverkare
  • Uponor – VVS och inomhusklimatsystem
  • Outokumpu - ståltillverkare
  • Nokian Tyres – däcktillverkare

Tommy Sundin

Sales Manager

tel. +46 73 530 4639

tommy.sundin@gasum.com