Wind turbines in forest during sunset mist

E-metan – en syntetisk och förnybar gas

Efterfrågan på förnybar gas förväntas öka snabbt under de närmaste åren eftersom både lagstiftning och marknaden uppmuntrar till transporter med lägre utsläpp inom sjöfarts- och landlogistiksegmenten. Inom bara ett par år kommer syntetiskt förnybart e-metan att börja komplettera biogas som en energikälla med extremt låga utsläpp där direkt elektrifiering inte är ett genomförbart alternativ.

När mängden överkomlig vind- och solkraft som finns tillgänglig i det nordiska elnätet ökar, blir produktion av förnybara e-bränslen ett rimligt sätt att lagra energi och distribuera den till sektorer som sjöfarten och tunga fjärrtransporter, där direkt elektrifiering inte är ett realistiskt sätt att minska koldioxidutsläppen.

Förnybart e-metan kan redan idag framställas syntetiskt genom power-to-gas-processen. Först framställs vätgas med hjälp av förnybar el och vatten. Vätgasen som bildas bearbetas sedan till e-metan genom att den kombineras med biogen koldioxid.

Koldioxid kan alltså avskiljas från olika processer inom exempelvis avfallshantering eller skogsindustrin. Den kan sedan återanvändas i produktionen av e-metan. E-metan som produceras på detta sätt har betydligt lägre utsläpp än fossila bränslen. Dess potential för utsläppsminskning liknar den för biogas.

När det finns gott om förnybar energi i kombination med återvunnen eller biogen koldioxid öppnas möjligheten för produktion av stora volymer e-metan till alltmer konkurrenskraftiga priser. Dessa volymer är mycket större än produktionspotentialen för biogas, där tillgången på råmaterial är relativt begränsad.

Trolig väg till minskade koldioxidutsläpp från transporter

E-metan är helt utbytbart mot naturgas och biogas. När den är flytande är den likaså fullt utbytbar mot LNG och flytande biogas (LBG, bio-LNG). Det innebär att den kan transporteras genom befintlig infrastruktur – lastbilar, fartyg, rörledningar.

Det innebär också att e-metan kan användas direkt av lastbilar och fartyg som för närvarande drivs med naturgas, biogas, LNG eller LBG i valfria proportioner. Det behövs inga ytterligare investeringar i ny utrustning eller modifieringar och det är driftmässigt mycket enkelt att använda alla typer av blandningar.

Till skillnad från alternativa bränslen som ammoniak eller metanol, som fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet, både när det gäller produktion och infrastruktur, är förnybar e-metan en befintlig, rimlig och konkret väg till minskade koldioxidutsläpp inom såväl sjöfart som landtransporter inom några år.

Leveranserna börjar 2026

Gasum har tecknat ett avtal med det finska startup-företaget Nordic Ren-Gas om att köpa och distribuera allt e-metan som produceras i Nordic Ren-Gas anläggning i finska Tammerfors. Produktionen tas i drift 2026 och kommer att ha kapacitet att producera e-metan motsvarande 160 gigawattimmar per år. Nordic Ren-Gas e-metan uppfyller alla krav i EU:s direktiv om förnybar energi när det gäller förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO).

Anläggningen i Tammerfors ligger bredvid den befintliga avfallsförbränningsanläggningen Tammervoima, som drivs av Tampere Energia. Nordic Ren-Gas kommer att avskilja biogen koldioxid från rökgaserna och använda i power-to-gas-processen för att producera e-metan. Överskottsvärmen från produktionsprocessen för e-metan levereras till fjärrvärmenätet i staden.

Den e-metan som Nordic Ren-Gas producerar är ett konkurrenskraftigt förnybart bränsle, som effektivt distribueras genom Gasums befintliga infrastruktur till kunder inom trafik-, sjöfarts- och industrisegmenten.

Efterfrågan på förnybara gaser ökar snabbt

Efterfrågan på förnybara gaser – biogas och e-metan – förväntas öka kraftigt under de kommande åren. LNG-drivna fartyg används redan och antalet kommer att öka dramatiskt under de närmaste åren. Även inom landtransporter har antalet långtradare som drivs med flytande biogas ökat stadigt på den nordiska marknaden.

E-metan är ett av de konkreta sätten att främja övergången till koldioxidneutral logistik som ett svar på lagstiftning och ökande efterfrågan från kunderna på koldioxidneutral logistik.

Gasums strategiska mål är att tillgängliggöra sju terawattimmar (7 TWh) förnybar gas på marknaden till 2027. Att uppnå detta mål skulle innebära en årlig kumulativ koldioxidminskning på 1,8 miljoner ton för Gasums kunder.

Snabbfakta om e-metan

  1. Förnybar e-metan tillverkas med hjälp av förnybar el, exempelvis vindkraft.
  2. Elektriciteten används för att dela upp vattenmolekyler (H2O) i syre (O2) och väte (H2) genom en process som kallas elektrolys.
  3. Vätet kombineras sedan med koldioxid i en kemisk reaktion för att producera metan (CH4) och vatten.
  4. När koldioxiden är biogen betyder det att den utvinns från icke-fossila källor som exempelvis avfallsförbränning, biokraftverk eller biogasanläggningar där koldioxiden redan är i omlopp och därmed inte bidrar till ytterligare koldioxid i atmosfären.
  5. Det e-metan som bildas har en sammansättning som är mycket lik naturgas och uppgraderad biogas. När förnybar el och biogen koldioxid används är e-metan extremt utsläppssnålt jämfört med fossila bränslen.
  6. Den kan göras flytande precis som naturgas kan förvätskas till LNG.
  7. Den kan transporteras via samma befintliga rörledningar, lastbilar och fartyg som komprimerad och flytande gas.
  8. Den kan användas direkt i samma motorer och utrustning som för närvarande använder naturgas, biogas, LNG eller LBG/bio-LNG.

Därför är det logiskt att göra förnybar metan från grön vätgas

"Syntetisk och helt förnybar e-metan kan enkelt användas i den gröna omställningen av industrin, sjöfart och tunga vägtransporter. Det är tekniskt utbytbart med biogas och naturgas, vilket innebär att det redan finns både en hel infrastruktur såväl som teknik för dess överföring och användning”, säger Mikko Syrjänen, Gasums Director, Business Development.

Läs mer