Lösningar för elkonsumenter och elproducenter

Vi hjälper dig på de fysiska och finansiella elmarknaderna genom hela värdekedjan.

power wiring against blue sky during winter

Demand response - Flexibilitet i efterfrågan

Flexibilitet i efterfrågan innebär att el används med hjälp av prisrespons. Genom att styra elförbrukningen till lågtrafiktimmar kan våra kunder dra nytta av lägre priser och förbruka mer el under dessa perioder.

Läs mer

Power Purchase Agreement (PPA)

Ett PPA är ett långtidskontrakt, vanligtvis runt 10 år, som idag driver tillväxten för förnybar energiproduktion och är ofta baserad på vindkraft.

Läs mer
Wind turbines in forest

Ladda ner guiden: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer

Läs vår guide om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer.

Läs mer och ladda ner guiden