Content image

Ladda ner guiden: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer


Läs vår guide om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer.

Ladda ner guiden

Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

Power Purchase Agreement (PPA)

Ett PPA är ett långtidskontrakt, vanligtvis runt 10 år, som idag driver tillväxten för förnybar energiproduktion och är ofta baserad på vindkraft.

En producent och en konsument får möjlighet att binda sitt elpris under en lång period för att minska sina risker på elmarknaden betydligt. Fördelen för båda parter är den säkerhet som byggs in i leveransen samtidigt som den gröna produktionen är ett ytterligare värde för köparen. Produktionen kan ske på en bestämd vindkraftspark och till ett förutbestämt pris och volym. Även de gröna värdena brukar vara en del i avtalet.

I takt med den ökande volatiliteten på elmarknaden, är det idag stort intresse för PPA i marknaden. Dessa avtal hanteras utanför den ordinarie elmarknaden och görs upp bilateralt med en samordnare som Gasum som garant för att affären genomförs på ett strukturerat sätt samt att det alltid råder balans mellan produktion och konsumtion.

För vem passar ett PPA?

Gasum har PPA-kunder i flera nordiska länder och ofta har de en elförbrukning som överstiger 30 GWh/år. Nedan är några av Gasums PPA-kunder: