Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

Din expert på marknaden för handel med utsläppsrätter

EU:s handelssystem för utsläppsrätter är en grundpelare i EU:s klimatpolitik. Systemet syftar till att minska utsläppen i Europa på marknadsmässiga villkor.

Liksom andra råvaror fluktuerar priset på grund av många fundamentala faktorer och kräver att marknadsaktörer aktivt följer med marknaden och bedriver en systematisk riskhantering. Handel med utsläppsrätter omfattar stora industrianläggningar och värmeproducenter samt flygtransporter inom EU. Därtill är det också möjligt för investerare att ta del i marknaden.

EU:s ambitiösa klimatmål till 2030 har haft en åtstramande effekt på utsläppsmarknaden och under 2021 har priset på utsläppsrätter fördubblats. Dessutom kommer handelssystemet i framtiden att utvidgas till att även gälla sjötransporter bland annat.

Som din partner bevakar vi marknaden och tillhandahåller alltid den senaste informationen om marknadsförändringar. Våra experter hjälper till med riskhantering och handel med utsläppsrätter, antingen genom rådgivning eller mer heltäckande som en portföljförvaltningstjänst.

Content image

Leijona Catering kompenserar sina utsläpp med hjälp av energibolaget Gasum

På finska Leijona Catering, som erbjuder catering- och restaurangtjänster, bedriver man ett omfattande arbete för att minska växthusgasutsläppen, men när det gäller livsmedel kan man inte minska alla utsläpp genom att optimera verksamheten.