Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Din expert på marknaden för handel med utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter är ett styrmedel skapat av Europeiska unionen för att minska och kontrollera utsläppen inom EU. De stora industrianläggningarna och värmeproducenterna samt EU:s interna flygtrafik ingår i utsläppshandeln.

Priset på utsläppsrätterna fastställs på samma sätt på marknaderna som vid handel med andra tillgångar och kräver därför att aktörerna som deltar aktivt följer marknaden och bedriver en systematisk riskhantering. 

Den politiska styrningens påverkan på marknaden för utsläppsrätter har stärkts under den senaste tiden eftersom EU har beslutat sig för att införa en mekanism för marknadsstabilisering som gradvis minskar mängden utsläppsrätter på marknaden.

Som samarbetspartner följer vi marknaden för din räkning och erbjuder alltid den senaste informationen om förändringar på marknaden. Våra experter hjälper dig att handla med utsläppsrätter antingen genom rådgivning eller med en komplett portföljförvaltningstjänst.

Content image

Leijona Catering kompenserar sina utsläpp med hjälp av energibolaget Gasum

På finska Leijona Catering, som erbjuder catering- och restaurangtjänster, bedriver man ett omfattande arbete för att minska växthusgasutsläppen, men när det gäller livsmedel kan man inte minska alla utsläpp genom att optimera verksamheten.