Swedish Biogas International ökar takten för förnybar energi i Indien

SBI besökte Indien i vecka 40 som deltagare i en svensk företagsdelegation under ledning av ambassadör Harald Sandberg, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Som en direkt följd av besöket i Indien kommer SBI att medverka i det besök Indiens energi- och gruvminister Piyush Goyal genomför i Sverige vecka 44.

Swedish Biogas Internationals kunskaper och erbjudande passar utmärkt in i den indiska regeringens ambitiösa program för att snabbt öka användandet av förnyelsebara energikällor. Waste to Energy är ett begrepp i Indien och biogas är just den förnybara energikällan som efterfrågas mest.

SBI och samarbetspartners kommer under ministerbesöket presentera möjligheterna för en storskalig effektiv biogasproduktion för att försörja satsningar på biogasdriven kollektivtrafik.