Kort om Gasum

Vi är ett nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

Läs mer

5 fakta om det nordiska ekosystemet för gas

Gas är en avgörande faktor i vår strävan efter en renare framtid och ett koldioxidneutralt samhälle. Gasum har under de senaste åren stegvis utvecklat det nordiska gasekosystemet med utgångspunkt i inhemsk biogas, flytande naturgas (LNG) och energieffektiv naturgas. Gasums syn på det nordiska ekosystemet för gas grundar sig på följande fem fakta.

1. Ren produktion och transport är möjligt.
Naturgas är den renaste av de fossila energikällorna och biogas är ett helt förnybart bränsle vars användning inte orsakar några betydande utsläpp. Gas och andra rena alternativ kommer även fortsättningsvis ersätta förorenande bränsle. Kol kommer fasas ut.

2. Förändringen drivs av konsumenterna.
Förändringen är oundviklig eftersom konsumenter kräver miljövänliga alternativ. Energi- och transportsektorn behöver en variation av rena energialternativ för att kunna välja det alternativ som passar dem bäst.

3. Ökad användning av lokal energi.
Lösningar med cirkulära system blir allt vanligare. Alltfler kommuner utnyttjar exempelvis nedbrytbart avfall till biogastillverkning för sin lokaltrafik.

4. Vikten av nordiskt samarbetet ökar.
Framväxten av en nordisk infrastruktur och marknad för LNG och biogas spelar en viktig roll för att skapa ett hållbart ekosystem för energi. Samarbete blir som starkest på de områden där det ger mervärde och effektivitet för de nordiska konsumenterna.

5. Det lönar sig att ligga i framkant.
De modiga har redan börjat sitt arbete. Att vara en föregångare vad gäller små LNG-terminaler och cirkulära lösningar kommer bidra till att Norden etablerar sig som världsledande inom hållbar energi.

Läs mer i vår företagsberättelse