02.03.2018

Gasum AB, Lidköping bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Information till närboende gällande förändring av biogasanläggningen på fastigheten Kartåsen 1:3, Lidköpings kommun.

Gasum AB ser över verksamheten för att anpassa den till möjlig framtida regelförändring (ILUC) som i sådana fall träder i kraft 2020, som gör det svårare att ta emot odlad råvara som substrat. Syftet är att utveckla anläggningen för att möjliggöra fortsatt produktion baserat på en bredare substratmix. Bolaget vill gärna ha en fortsatt lokal förankring, och vill därför möjliggöra att ta om hand lokala substratalternativ.

I bilagorna (länkarna) finns mer information om den tänkta förändringen.

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Information till öppet hus Gasum Lidköping

Det kommer även att finnas möjlighet att besöka anläggningen den 12 mars kl. 16:00-18:00 för att få en rundtur, ställa frågor och framföra synpunkter. Anmäl ert intresse för att komma på öppet hus senast den 5 mars, till kontaktuppgifterna nedan.

Om du vill veta mer om den planerade verksamheten och tillståndsprövningen, eller framföra synpunkter, är du även välkommen att höra av dig till miljö- och kvalitetschef Mariana Fridfjell, se kontaktuppgifter nedan.

Mail: mariana.fridfjell@gasum.com
Telenr: 070-569 81 95
Postadress: Gasum AB Linköping, Gjuterigatan 1b, 582 73 Linköping

Vi vill ha dina synpunkter senast den 2 april 2018.