Till press och mediekontakt

Behöver du tryckbara bilder eller mer information?


16.07.2018

Gasum dotterbolaget Skangas tankar tankfartyget Fure Vinga med flytande biogas (LBG)

Gasum dotterbolaget Skangas har försörjt det ledande svenska rederiföretaget och LNG-pionjären Furetank med flytande biogas (LBG) - ett förnybart och miljövänligt bränsle. Den svenska biogasen levererades till Furetanks M/T FURE VINGA från Skangas moderbolag Gasums biogasanläggning i Lidköping. Bunkringen genomfördes i Göteborgs hamn, där bränslet överfördes direkt från en tankbil till fartyget.

FURE VINGA levererades från varvet i april i år och är ett av de två fartygen i företagets flotta som drivs med flytande gas. Furetank har använt LNG som bränsle sedan 2015 när FURE WEST konverterades till dubbelbränslesystem.

Expandering av LNG-fartygen

Tillsammans med sina samarbetspartners bygger Furetank ytterligare fem systerfartyg till FURE VINGA, av vilka samtliga kommer att utrustas med dubbelbränslesystemoch kommer att kunna drivas med LBG när bränslet är tillgängligt. Fartygen kommer att vara verksamma i norra Europa och kommer att kunna utnyttja Skangas LNG-försörjningsnätverk i regionen. Skangas försörjer redan Furetanks övriga LNG-drivna fartyg i hamnar och till havs.

Hållbart och utbytbart alternativt bränsle

Utöver miljöfördelarna med att använda LNG istället för konventionell bunkringsolja, är LBG även 100 % förnybar och utan CO2-utsläpp. När det gäller körning av motorn, har LBG liknande eller bättre egenskaper jämfört med LNG.

"Att driva fartyg med flytande naturgas är vårt bidrag till en mera miljövänlig värld. Vi kommer dock att bidra genom att öka hållbarheten. Att använda flytande biogas var ett naturligt steg i denna riktning", förklarar Lars Höglund, Furetanks VD. "LBG kommer utan tvekan att vara ett tydligt alternativ för oss. Denna operation bevisar att det kan göras tillgängligt från vår befintliga LNG-leverantör och inte minst med samma kvalitet som vårt nuvarande LNG-bränsle", avslutar han.

"Detta är första gången vi förser en marin kund med LBG. Det kommer dock inte att bli den sista", säger Tommy Mattila, försäljnings- och marknadsföringschef hos Gasum dotterbolaget Skangas. "Att bli mera miljövänlig är möjligt med den förnybara biogasen, eftersom vi använder samma infrastruktur som vi har byggt över hela norra Europa. Detta innebär att LNG och LBG kommer att fortsätta hand i hand eftersom tillgängligheten för LBG på marknaden håller på att stiga."

Eftersom LNG och LBG i huvudsak består av metan, kan den befintliga LNG-försörjningsinfrastrukturen användas utan behov av modifieringar. Detta innebär att man använder samma tankbilar, fartyg, tankar och marina bunkringsstationer för båda produkterna.

LNG är det renaste tillgängliga marina bränslet och håller snabbt på att bli allt mera populärt som ett kostnadseffektivt alternativ. LNG lämpar sig för alla fartygstyper, inklusive färjor, passagerarfartyg, tankfartyg, bulkfartyg, frakt- och containerfartyg. LNG erbjuder flera fördelare genom att minska lokala och globala föroreningar. En övergång till LNG eliminerar SOx och partiklar fullständigt och minskar NOx-utsläppen med upp till 85 %. Dessutom minskar LNG utsläppen av CO2 med minst 20 %. Användning av LNG som marint bränsle innebär efterlevnad av nuvarande och framtida IMO- och EU-regler. Skangas förväntar sig att efterfrågan av LNG för fartyg kommer att stiga betydligt under de kommande åren eftersom ansvarstagande företag söker efter renare bränslealternativ.

Flytande biogas (LBG) liknar flytande naturgas (LNG). LBG är ett förnybart och miljövänligt bränsle som består av 100 % lokala råmaterial.  Biogas produceras till en början genom bearbetning av olika typer av organiskt avfall. Därefter renas gasen och uppgraderas till cirka 97 % metan. Denna process sker i Skangas moderbolag Gasums biogasanläggning i Lidköping. Därefter förvätskas biogasen genom att kyla ner den till en temperatur av 150–170 °C för transport via tankbil till kunderna.

Läs mer om Gasum dotterbolaget Skangas >

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Tommy Mattila, direktör, marknadsföring och försäljning, Skangas
Telefon: +358 40 581 9247, tommy.mattila@skangas.com

Lars Höglund, VD Furetank
Telefon: +46 705 74 96 41, lars.hoglund@furetank.se

För högupplösta bilder, var vänlig kontakta:
Trude Ravndal, marknadsförings- och kommunikationschef, Skangas
Telefon: +47 913 01 013, trude.ravndal@skangas.com