31.08.2018

Gasum förvärvar Enegias energimarknadstjänster

Gasum, Nordens ledande aktör inom gas, köper upp det finska expertföretaget inom energi Enegias energimarknadstjänster. Enegia Consulting Oy, Enegia Portfolio Services Oy och IntSream Oy blir en del av Gasum. Gasum och Enegia Group Oy fattade beslut om affären den 31 augusti 2018.

Förvärvet stärker Gasums nordiska strategi genom att möjliggöra en utvidgning av tjänsterna på grossistmarknaden för energi och skapa en plattform för att utöka produktutbudet till kunderna. I och med bolagsaffären blir Enegias energimarknadstjänster, som består av cirka 35 anställda inom energimarknadstjänster och en bred uppsättning kunder, en del av Gasum. Gasum kommer i och med uppköpet att utöka sitt tjänsteutbud på naturgasmarknaden och i hela bolagets verksamhetsområde i de nordiska länderna och även i fortsättningen tillhandahålla ett brett utbud av tjänster till sina kunder.

”Förvärvet av energiexpertföretaget Enegias energimarknadstjänster är strategiskt viktigt för vårt bolag. Det känns bra att inleda integreringen av våra bolag och fungera som en vägvisare inom energibranschen. Bolagsaffären stärker vår strategi genom att vi kan erbjuda ännu mer heltäckande tjänster åt våra befintliga kunder. Förvärvet ger oss också en bra plattform för att utveckla vårt produktutbud framöver genom att utvidga tjänsterna både geografiskt och genom att tillhandahålla nya tjänster på gasmarknaden,” säger Gasums vd Johanna Lamminen.

Ytterligare information:                                                     

Johanna Lamminen, vd, Gasum Ab, tfn +358 20 44 78 661 (Henna Walker, ledningsassistent), fornamn.efternamn(a)gasum.fi

Jouni Haikarainen, chef, naturgas, Gasum Ab
p. + 358 40 709 5690, fornamn.efternamn(a)gasum.fi

Energibolaget Gasum är en expert inom den nordiska gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Gasum levererar energi för el- och värmeproduktion, till industrin samt till landtrafik och sjötrafik. Bolaget representerar en cirkulär ekonomi och är störst på att hantera biologiskt nedbrytbart avfall och den största producenten av biogas och återvunna näringsämnen i Finland och Sverige. Dotterbolaget Skangas är marknadsledande i Norden inom flytande naturgas (LNG).

Enegia är en av de ledande, oberoende expertorganisationerna inom energibranschen i Norden. Över hälften av de hundra största företagen i Finland använder Enegias tjänster och Enegia-koncernen hade en omsättning på cirka 119,7 miljoner euro 2017. Enegias elhandel uppgår till 15 TWh, vilket utgör cirka en femtedel av elförbrukningen i Finland. Enegias EnerKey-system är Nordens ledande ledningssystem för energidata och energiprocesser. Systemet används av cirka 300 organisationer och hanterar förbrukningsdata från 75 000 mätpunkter i 15 000 fastigheter. www.enegia.com.