06.04.2018

Gasum Jordberga AB bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Information till närboende gällande förändring av biogasanläggningen på Lilla Jordberga 4:49 Trelleborgs kommun.

Gasum AB ser över verksamheten för att anpassa den till möjlig framtida regelförändring (ILUC) som i sådana fall träder i kraft 2020, som gör det svårare att ta emot odlad råvara som substrat. Syftet är att utveckla anläggningen för att möjliggöra fortsatt produktion baserat på en bredare substratmix.

I bilagorna finns mer information om den tänkta förändringen.

Samrådsinbjudan
Samrådsunderlag Jordberga
Ritning/ombyggnation över ev. Framtida Jordberga Biogasanläggning
Skiss över ev. framtida Jordberga Biogasanläggning

Det kommer även att finnas möjlighet att deltaga i ett samrådsmöte i Herrskapsstallet på Jordberga Gård den 19 april kl. 18.30. Anmälan till deltagande senast måndag 16 april (se kontaktuppgifter nedan). Mötet är en del av samrådsförfarandet i tillståndsprocessen enligt 6 kap. Miljöbalken och syftar till att ge alla berörda möjligheter att ställa frågor och lämna synpunkter, förslag och invändningar mot projektet.

Om du vill veta mer om den planerade verksamheten och tillståndsprövningen, eller framföra synpunkter, är du även välkommen att höra av dig till miljö- och kvalitetschef Mariana Fridfjell, se kontaktuppgifter nedan.

Vi tar emot skriftliga synpunkter på det planerade projektet fram till den 14 maj 2018 på adress

Mail: mariana.fridfjell@gasum.com
Postadress: Gasum AB Linköping, Gjuterigatan 1b, 582 73 Linköping