Till press och mediekontakt

Behöver du tryckbara bilder eller mer information?


20.06.2018

Gasum utökar sina tjänster genom uppköpet av Enegia energimarknadstjänster

Gasum, Nordens ledande aktör inom gas, förvärvar det finska expertföretaget inom energi Enegias energimarknadstjänster. Bolagsaffären stärker Gasums nordiska strategi genom att möjliggöra en utvidgning av tjänsterna på grossistmarknaden för energi och skapa en plattform för att utöka produktutbudet till kunderna.

Gasum har undertecknat ett köpeavtal om förvärv av Enegias energimarknadstjänster. I affären ingår Enegia Consulting Oy:s, Enegia Portfolio Services Oy:s och intStream Oy:s aktier. Affären förväntas ske i augusti 2018.

Enegias energimarknadstjänster har energibolag, industrin och den offentliga sektorn som kunder. Inom energimarknadstjänsterna arbetar cirka 35 anställda inom energiinköp och -försäljning samt inom handel med utsläppsrätter och gröna certifikat. Personalen på Enegias energimarknadstjänster flyttas över till Gasum i samband med affären. Energimarknadstjänsterna fortsätter sin verksamhet och tillhandahåller sina tjänster till de befintliga kunderna. Gasum har som mål att i och med uppköpet utöka sitt tjänsteutbud på naturgasmarknaden och i hela bolagets verksamhetsområde i de nordiska länderna.

”Energibranschen och gasmarknaden förändras snabbt. Kompetensen hos experterna på Enegia vidgar och stärker Gasums tjänstekoncept. Förvärvet gör att vi kan erbjuda ännu mer heltäckande tjänster åt våra befintliga kunder och vara vägvisare inom energibranschen. Förvärvet ger oss också en bra plattform för att utveckla vårt produktutbud framöver genom att utvidga tjänsterna både geografiskt och genom att tillhandahålla nya tjänster även på gasmarknaden”, säger Gasums vd Johanna Lamminen. 

”I och med affären blir Enegia en expertaktör inom energiledning som drivs av EnerKey. Vi är nöjda med att Gasum som den nya ägaren av energimarknadstjänsterna även förstärker denna vidareutveckling och expansion av verksamheten,” säger Enegia Group Oy:s vd Kalle Ahlstedt.

Ytterligare information:

Jouni Haikarainen, chef, naturgas, Gasum Ab, tfn + 358 40 709 5690, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Kalle Ahlstedt, vd, Enegia Group Oy
tfn + 358 50 453 3507, fornamn.efternamn(a)enegia.com

Mikko Askolin, verksamhetschef, Enegia Group Oy
tfn + 358 40 841 9462, fornamn.efternamn(a)enegia.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Bolaget tar naturgas till Finland och främjar en cirkulär ekonomi genom att behandla avfall och producera biogas och återvunna näringsämnen i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion, till industrin samt till landtrafik och sjötrafik. Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Bolaget har ett nätverk av tankningsstationer för gas även för tunga fordon. Dotterbolaget Skangas är ledande aktör inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.

Enegia är en av de ledande, oberoende expertorganisationerna inom energibranschen i Norden. Över hälften av de hundra största företagen i Finland använder Enegias tjänster och Enegiakoncernens omsättning var cirka 119,7 miljoner euro 2017. Enegias elhandel uppgår till 15 TWh, vilket utgör cirka en femtedel av elförbrukningen i Finland. Enegias EnerKey-system är Nordens ledande ledningssystem för energidata och energiprocesser. Systemet används av cirka 300 organisationer och hanterar förbrukningsdata från 75 000 mätpunkter i 13 000 fastigheter. Enegias majoritetsägare är det finska riskkapitalbolaget Vaaka Partners Oy. www.enegia.com