Till press och mediekontakt

Behöver du tryckbara bilder eller mer information?


26.11.2018

LNG-företaget Skangas byter namn till Gasum

Energibolaget Gasum ökade sitt aktieinnehav i företaget inom flytande gas (LNG) Skangas från 70 % till 100 % i oktober 2018. Förvärvet är en del av Gasums strategi, ett centralt element för att utveckla den nordiska gasmarknaden och LNG-infrastrukturen. Efter integrationsprocessen byter Skangas namn till Gasum senast den 3 december2018.

Namnbytet kommer att stärka Gasums varumärke i de nordiska länderna och Gasums ställning som ledande leverantör av flytande gas (LNG) i regionen. Alla Skangas-bolag kommer att byta namn till Gasum. Observera att företagens organisationsnummer och kontaktuppgifter inte ändras:

Gammalt namn:                                 Nytt namn:

Skangas AS                                        Gasum AS

Skangas Ltd                                        Gasum LNG Oy

Skangas AB                                        Gasum LNG AB

Skangas LNG Production AS            Gasum LNG Production AS

                                                                                                                    
Namnbytet kommer att göras i Norge, Sverige och Finland senast den 3 december 2018 efter godkännande av registreringsmyndigheterna i varje land. Våra kunder, leverantörer och andra intressenter kommer att underrättas om ändringen.

För mer information kontakta:

Olga Väisänen, direktör, kommunikation, Gasum
Telefon: +358 40 554 0578, fornamn.efternamn@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle. www.gasum.com