Till press och mediekontakt

Behöver du tryckbara bilder eller mer information?


04.10.2018

Mjölk till butiker med hjälp av avfall – Valios första distributionsbil på biogas i drift

Valios första distributionsbil som går på biogas togs i drift i Helsingfors, Finland i september. Valio levererar också avfall från livsmedelsproduktion till Gasums biogasanläggningar för produktion av biogas.

Valio har under flera år provat olika fordon med miljövänligare bränslen. Pilotförsöket med biogas som påbörjas i höst uppstod ur Valios tankar om att arbeta med cirkulär ekonomi, där man ville återanvända avfall som uppstår i samband med mjölkproduktion. Förutom att delta i produktionen av biogas börjar Valio också använda en distributionsbil som går på miljövänlig biogas för transport av varor. Med förnybar och inhemsk biogas vill man minska utsläppen från transporterna betydligt.

“Vi vill testa nya, miljövänliga bränslen. Som råvara till biogasen används bland annat biflöden i Valios produktion som inte kan användas som näring. Det här är cirkulär ekonomi när den är som bäst”, säger Valios logistikchef Mika Jyrkönen.

Valio levererar det avfall som uppstår på fabriken till Gasums biogasanläggningar där man producerar biogas av det istället för att avfallet tas till en deponeringsplats eller bränns. Biogasen, som produceras genom rötning, kan användas som exempelvis bränsle i trafiken eller för uppvärmning.

“Det är bra att Finlands ledande producent av mjölkprodukter kan utnyttja sitt avfall i form av miljövänligt bränsle och på det sättet minska sina utsläpp. Biogas är ekonomiskt konkurrenskraftigt jämfört med andra biobränslen. Av utsläppen i Finland kommer 40 procent från tung trafik, och därför pressas just den sektorn att minska utsläppen”, konstaterar Gasums försäljningschef Juha-Matti Koskinen.

Valios distributionsbil som går på biogas är ett steg mot mjölktransporter med låga utsläpp. Det främjar även den finska regeringens och EU:s mål om att utöka antalet gasbilar och minska utsläppen. Genom att använda biogas i trafiken kan man minska växthusgasutsläppen under bränslets livscykel med så mycket som 85 procent.

Under det gemensamma projektet kör distributionsbilen Valios produkter från huvudlagret i Helsingfors till butikerna i huvudstadsregionen. Huvudstadsregionen valdes ut som område för pilotförsöket på grund av att det har ett så bra gasdistributionsnät: Gasum har över tio tankningsstationer i området. Dessutom öppnades en ny station i anslutning till IKEA-varuhuset i Vanda i september. Effektiviteten i distributionsrutterna är viktig för Valio, och därför måste man även ta hänsyn till placeringen av tankningsstationerna i planeringen av rutterna. En effektiv logistik ger mindre utsläpp.

Genom samarbetet som inleddes i september testar man biogasbilens leveranssäkerhet, tillförlitlighet och kostnader, varefter man tittar på förutsättningarna för en fortsättning. Valios sökande efter miljövänliga lösningar slutar inte vid en distributionsbil som går på biogas, utan i framtiden planerar man att prova en mjölkbil som går på naturgas.

Ytterligare information:

Juha-Matti Koskinen, försäljningschef, Finland, Gasum
tfn +358 40 768 7188, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Mikael Antonsson, försäljningschef, Sweden & Norway, Gasum Ab
tfn +467 24 543 382, fornamn.efternamn(a)gasum.com