Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är rena och prisstabila bränslen för dragfordon som används vid tunga vägtransporter.

 

Läs mer

23.08.2018

Tunga fordon ansluter sig till kampen mot klimatförändringarna

Tunga fordon ska vara med och bidra till en mer miljövänlig värld. Enligt ett lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen måste de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya tunga fordon år 2025 vara 15% lägre 2019. Denna utveckling kommer att fortsätta: 2030 ska utsläppen vara minst 30% lägre. Nationella utsläppsmål styr samtidigt länder mot betydande utsläppsminskningar inom transportsektorn. Vad är den nya riktningen för tunga fordon – och hur kan den här sektorn nå en koldioxidneutral framtid?

Förra våren kunde den som är intresserad av frågor som rör transport och miljö ta det av intressanta framsteg. I maj offentliggjorde den Europeiska kommissionen, inte så överraskande, ett förslag för att minska koldioxidutsläppen för tunga fordon.

Det som var oväntat, däremot, var att det var första gången i historien som obligatoriska koldioxidutsläppsmål fastställdes för tung transport. För personbilar har utsläppsmål å andra sidan varit på plats i många år.

Beslutet om utsläppsmål för tung transport influerades av Junker och Kommissionens målmedvetenhet att styra EU:s energi- och miljöpolitik mot mer ambitiösa mål. EU har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40% till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Det största hindret för att nå detta utsläppsmål har varit och är vägtransporten. Vägtransport är den enda sektorn som inte har minskat sina utsläpp – i själva verket har utsläppen ökat mellan 1990 och 2015.

Så, det finns mycket att ta igen. Enligt Jukka Metsälä, chef för affärsområdet biogas inom Gasum, är de miljömål som satts upp för transportsektorn så ambitiösa att alla nödvändiga medel måste tas till för att nå dem.

"Eftersom Finland är ett land med långa avstånd måste vi hitta rena lösningar för vägtransport inom alla segment," konstaterar Metsälä.

Beslut om framtida investeringar görs just nu

Metsälä säger att Kommissionens förslag om utsläppsgränser för tunga fordon är en konkret åtgärd som ger en tydlig riktning för alla. Det skickar en signal till marknaderna att eventuella framtida investeringar även måste ta hänsyn till koldioxidutsläpp.

"För tunga fordon är alternativen begränsade. Flytande naturgas (LNG) är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen, oavsett vilken arbetsradie en traktor har," förklarar Metsälä.

När man tittar på de totala utsläppen av vägtransport är andelen som bärs av tunga fordon betydande, enligt Europeiska miljöbyrån är tunga fordon ansvariga för över en fjärdedel av vägtransportens koldioxidutsläpp inom EU.

"LNG och flytande biogas (LBG) erbjuder en lösning till den sektor där energiförbrukningen är som störst. Om tunga vägtransporter och transport på byggarbetsplatser skulle byta till flytande gas skulle det inte bara minska utsläppen – det skulle också förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena eftersom varken LNG eller LBG producerar några små partiklar som påverkar luften, säger Metsälä.

De råvaror som används i biogasproduktionen kommer från ett brett utbud av biologiskt nedbrytbara råvaror, såsom biavfall, industriellt slam, boskapsgödsel och livsmedelsbearbetningsavfall. Samtidigt är biogasproduktion också en del av den cirkulära ekonomin eftersom näringsrester från biogasproduktion används som gödningsmedel för fält. LBG möjliggör en utsläppsminskning om 85% vilket är ett första steg emot en koldioxidneutral tung transport.

"Gasum har under de senaste åren erbjudit LNG för att tillgodose behoven hos tillverkningsindustrin och sjöfarten. För tillfället arbetar organisationen med att utöka LNG- och LBG-infrastrukturen för tung transport i Finland, Sverige och Norge. Det betyder tiotals nya bensinstationer under de närmaste åren. Nu är det dags att lägga spelplanen för renare bränslen," säger Metsälä.

I kommissionens förslag är nästa målpost 2025. Det är sju år in i framtiden men besluten och investeringarna som påverkar det görs just nu.