Rena transporter med LNG och LBG

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är rena och prisstabila bränslen för lastbilar som används vid tunga vägtransporter.


Läs mer

För hållbara globala transporter – LNG blir allt mer relevant

Den ständigt ökande globala efterfrågan på gas medför att flytande naturgas (LNG) blir allt mer aktuellt som bränsle både på land och till havs.

LNG är nu den snabbast växande råvarumarknaden. I Europa visar Storbritannien, Nederländerna, Spanien och Sverige vägen för hållbara transporter. Genom att stärka den nordiska infrastrukturen för LNG och säkra tillgången till gas i de nordiska länderna bidrar Gasum till hållbara transporter.

Den globala efterfrågan på gas väntas växa med 1,6 % per år under de kommande fyra åren och nå en nivå på 4 miljarder kubikmeter 2022. Förra året växte LNG-marknaden med 8 %. Qatar är global ledare inom LNG, men USA väntas gå om 2024.

Enligt en undersökning som gjorts nyligen kommer LNG som bränsle att ha en betydande marknadsandel inom transportsektorn 2035. Enligt undersökningen ligger den största potentialen för LNG inom vägtransporter med tunga fordon.

"Det är uppmuntrande att se att man har insett de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med LNG globalt. Användning av LNG minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 20 % jämfört med fossil diesel i en livscykelanalys. Genom att köra på gas minskas utsläppen av kväveoxider, partiklar och buller. Det är ett fantastiskt bränsle, nu och i framtiden,” säger Jukka Metsälä, Vice President, Traffic på Gasum.

Den globala gasinfrastrukturen växer snabbt

Japan är den största importören av LNG, och i Kina växer marknaden för LNG i snabb takt. 2017 hade Kina över 230 000 LNG-lastbilar och omkring 3 000 tankstationer för komprimerad naturgas (CNG) och LNG. Försäljningen av tunga fordon som drivs med LNG ökade med 540 % de första sju månaderna 2017, vilket motsvarar över 39 000 nya lastbilar. Kina planerar också att öka antalet tankstationer till cirka 12 000 fram till 2020. Kina importerar LNG från 25 länder i Asien-Stillahavsområdet, Nordamerika och Mellanöstern.

Parisavtalet, EU och regeringarna i de europeiska länderna har satt upp höga mål för minskade utsläpp framöver. Tyskland är det första landet som kommer att subventionera energieffektiva lastbilar med låga utsläpp som går på komprimerad (CNG) och flytande naturgas (LNG).

I Europa håller länder som Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Tyskland och Sverige på att bygga upp gasinfrastrukturen i snabb takt. Det finns omkring 6 000 LNG-lastbilar och omkring 230 LNG-tankstationer i Europa. Infrastrukturen för tankstationer är mest utvecklad i nordvästra Europa.

Gasum bygger den nordiska gasinfrastrukturen

Gasum levererade över 6 000 lastbilar med LNG och flytande biogas (LBG) 2018. Gasum har ett mål att bygga ett nätverk med 50 nya tankstationer för LNG i Norden fram till början av 2020. På så vis är Gasum delaktiga i den globala trenden - att bygga mer hållbara vägtransporter. De nya tankstationerna kommer att ha fokus på tunga fordon, där energiförbrukningen är som störst, och kommer att omfatta de viktigaste vägarna och distributionsnaven i Norden.

Gasums infrastruktur omfattar hela värdekedjan från produktion till lagring och transport, vilket tryggar tillgången på gas i Norden. Gasum ser att transportsektorn även kommer att använda mer flytande biogas (LBG) i framtiden. LBG minskar växthusgasutsläppen med upp till 85 % jämfört med fossila bränslen. Produktionen av LBG implementerar principerna om en cirkulär ekonomi. Det framställs av exempelvis kommunalt avfall och produceras lokalt.

"LNG möjliggör utvecklingen av LBG. En övergång från LNG till LBG kräver inga extra investeringar och kan uppnås med den befintliga infrastrukturen och samma fordon. Vi tror att allt fler tunga fordon kommer börja använda LNG och när tillgängligheten på LBG är stabil kommer andelen LBG att öka betydligt”, säger Jukka Metsälä.

Källor:

Smajla, I.; Karasalihović Sedlar, D.; Drljača, B.; Jukić, L., Fuel Switch to LNG in Heavy Truck Traffic, Energies 2019

MDPI, Richtlinie über die Förderung von energieeffizienten und/oder CO2-armen schweren Nutzfahrzeugen in Unternehmen des Güterkraftverkehrs, 2018

Madden, M.; White, N.; Le Fevre, C. LNG in Transportation; INIS-FR—15-0528; CEDIGAZ: Paris, France, 2014; Volume 46.

Clemente, Jude. 9 Things To Know About The Booming Global Liquefied Natural Gas Market, Forbes, 2019

5.12.2019