Till press och mediekontakt

Behöver du tryckbara bilder eller mer information?


18.12.2019

Tillsammans med UNICEF hjälper vi utsatta barn i världen

Under juletiden önskar vi ge en gåva till de som behöver den mest. Därför har vi valt att stötta UNICEF i deras arbete för att ge utsatta barn den framtid de har rätt till. Det kan exempelvis vara genom hjälp i krissituationer och humanitära insatser över hela världen.

I konflikter och katastrofer drabbas oskyldiga barn. Idag lever ett av fyra barn i världen i ett konflikt- eller katastrofområde. Det är fler länder som är drabbade av konflikter idag än någon annan gång under de senaste trettio åren. För många barn varar krisen under hela barndomen. UNICEF arbetar dygnet runt över hela världen för att nå ut till de mest utsatta barnen och familjerna med det stöd som behövs för att rädda liv.

Vi vill tacka er för det gångna året och önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!