18.11.2021

Bekämpning av coronaviruset (COVID-19) på Gasum

Energibolaget Gasum följer fortlöpande coronavirusepidemin (COVID-19) och uppdaterar beredskapsplanerna för undantags- och nödsituationer och våra anvisningar för personal och leverantörer.  Vår personals och våra samarbetspartners säkerhet är högsta prioritet för oss. Gasum gör allt för att trygga anskaffningen och distibutionen av gas samt en säker logistik.

Gasum är en del av samhällskritiska funktioner, som exempelvis underhålls-, återvinnings- och avfallstjänster samt i distribution av bränsle till land- och sjötrafiken. För att trygga dessa funktioner i samhället under epidemin har man upprättat beredskapsplaner för dem, i synnerhet för produktion, inköp och logistik.

Vårt bolag för en öppen dialog med leverantörer och personal för att trygga kontinuiteten i alla våra verksamheter. Gasums coronaarbetsgrupp följer utvecklingen av epidemin och myndigheternas anvisningar samt delar information och bästa praxis i bolaget. Vi förebygger smitta genom att följa strikta anvisningar i organiseringen av arbetet, minimering av fysisk kontakt, god handhygien och städning.

Om du har ytterligare frågor, kontakta försäljningsavdelningen eller någon annan av dina kontaktpersoner på Gasum.

Ytterligare information:

Växel, Gasum Group
Finland: +358 20 4471
Sverige: +46 13 46 50885
Norge: +47 52 97 9200 

Kundtjänst, Gasum Group
Finland: +358 800 122 722, customerservice@gasum.com
Sverige: +46 20 20 2000, kundservice@gasum.com
Norge: +47 52 97 9200, kundeservice@gasum.com