Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

07.10.2021

Energy Market Update

Välkommen till Gasums marknadsanalys. Här kommer vi aktivt att summera och kommentera de hetaste nyheterna på elmarknaden.

Vi har haft ett mycket speciellt år hittills, en riktigt spegelvänd bild från förra året kan man säga och många försöker nu navigera rätt på energimarknaden för att hålla kvar kontrollen och budgeten för elkostnader.

Året började med en hydrobalans (som är ett viktigt mått för energibalansen i Norden) på över 10 TWh över normalår. Den kalla vintern och våren samt den torra sommaren har dragit ner hydrobalansen till nu cirka -15 TWh. Samtidigt har högtrycken påverkat vindkraftsproduktionen ofördelaktigt och de fossila bränslenas globala efterfrågan har ökat i och med konjunkturuppgången. Kontinentala leveranser av till exempel flytande naturgas och kol har gått till Asien och Sydamerika, där priserna har varit och fortfarande är högre än i Europa. Således ligger också de europeiska förråden för bränsleeldad produktion under normalen just före uppvärmningssäsongen i Europa startar.

Samtidigt har man i Sverige också avvecklat den för stamnätet stabiliserande produktionen, d.v.s. svensk kärnkraft, vars roll är att jämna ut regionala flaskhalsar utöver de existerande kapacitetsbegränsningar mellan Sveriges elprisområden. Svenska Kraftnät har meddelat att de vidhåller de lägre överföringskapaciteterna även nästa år.

Det kommer också att bli allt viktigare att produktions- och konsumtionsprognoserna går hand i hand med de realiserade mätvärdena då obalanskostanden stiger i höst. Denna risk kan man minimera med effektiv balanshantering.

Både producenter och konsumenter kan hjälpa stamnätets stabilitet och samtidigt få ersättning genom att leverera stödtjänster till Svenska Kraftnät.


Hur navigerar vi då rätt nu och i framtiden?

Volatiliteten har varit hög och kommer bli högre med mera väderberoende produktion. Hur stora kan prisområdesskillnaderna bli? Hur mycket kommer de höga kontinentala priserna att slå in på den nordiska elmarknaden? Vilken roll har utsläppsrätter i prisformationen? Vore det lönsamt att långsiktigt prissäkra en del av konsumtionen med ett PPA (Power Purchase Agreement)?

Gasums energimarknadstjänster hjälper er att prissäkra rätt, både er konsumtion och/eller produktion.

Om du gillar denna uppdatering kan du prenumerera, så får du e-post när en ny uppdatering kommer.

För dig som önskar veckovisa uppdateringar eller vill få spotanalyser, så erbjuder Gasum denna möjlighet.

Kontakta oss via formuläret.7.10.2021

Content image

Din partner på energimarknaden

Som din partner erbjuder vi dig tillgång till den senaste marknadsinformationen, omfattande experttjänster och smidiga programvarulösningar. Vi hjälper dig att förutse och hantera risker för att göra ditt arbete enklare.