Till press och mediekontakt

Behöver du tryckbara bilder eller mer information?


26.04.2021

Gasum gör sig redo för att skala upp biogasproduktionen i södra Sverige

Klimatklivet har beviljat Gasum stöd för att bygga två nya biogasanläggningar i Skåne. De två nya anläggningarna är tänkta att matas med lokala råmaterial från regionen. Anläggningarna skulle öka mängden biogas som produceras i Skåne med 50 procent. 

Klimatklivet har beviljat stöd till energibolaget Gasum för att bygga två nya biogasanläggningar i Skåne. Klimatklivet är Naturvårdsverkets stödprogram för delfinansiering av lokala projekt med målet att minska koldioxidutsläppen.

Anläggningarna planeras ha en kapacitet att producera 120 GWh biogas per år. Idag uppgår biogasproduktionen i Skåne till 416 GWh och de planerade anläggningarna skulle därför bidra till att öka produktionen med 50 procent i regionen. 

Samarbetet mellan Gasum och de lokala jordbrukarna i Skåne är ryggraden i projektet

Gasum skulle bygga och sedan driva de två anläggningarna tillsammans med det kooperativa jordbruksföretaget Biogas Sydöstra Skåne AB (BSSAB), som skulle tillhandahålla det lokala råmaterialet för att producera biogasen. BSSAB undersökte biogasproduktionen i Skåne för nästan tio år sedan, men i och med att Gasum har tagit initiativet för och skala upp projektet når biogasproduktionen i området nya höjder. Råmaterialet skulle främst bestå av lokalt anskaffad gödsel och andra restprodukter från jordbruket, vilket skapar ett bränsle som kan användas för att bekämpa utsläpp och klimatförändringar även i andra delar av Sverige.

”Vi är mycket glada över dessa planer. Både det viktiga bidraget från Klimatklivet och det nära samarbetet med Biogas Sydöstra Skåne AB är centralt för att utöka produktionen av biogas i stor skala. Att öka tillgången på biogas och göra det mer lättillgängligt är viktigt för klimatet. Biogas är en produkt av den cirkulära ekonomin när den är som bäst och möjliggörs genom samarbete och en vilja att åstadkomma en varaktig förändring”, säger Erik Woode, Director Project Development & Execution, Gasum.

De två orterna som är kandidater för byggandet av anläggningarna är Sjöbo och Tomelilla. Eftersom hälften av alla livsmedel i Sverige produceras i Skåne får man också tillförlitliga leveranser av biprodukter från jordbruket som exempelvis gödsel, som kan användas som en del av den cirkulära ekonomin. 

När det används som bränsle kan biogas baserad på gödsel som råmaterial minska ett fordons koldioxidutsläpp med över 100 % jämfört med fossila bränslen som används på marknaden idag. Genom att öka produktionen av biogas i Sverige till industriell skala kan leveranserna hålla jämna steg med efterfrågan från företag som är ute efter en bränslelösning som kraftigt minskar deras koldioxidavtryck.

Mer information:

Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum Sweden
tel. +46 13 991 96 63
e-post. 
erik.woode@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.