Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

22.02.2022

Energy Market Update: Lågtryck, mycket nederbörd och vind samt stora svängningar i gaspriserna

Januari och februari har än så långe varit milda, både i Norden och på kontinenten. Uppvärmningsbehovet har således varit mindre än normalt och efterfrågan på gas och el lyckligtvis lägre.

Lågtrycken från väst har hämtat med sig mycket nederbörd och vind så att den hydrologiska balansen totalt sett har stigit till ett knappt överskott i Norden. De områdesvisa skillnaderna i hydrobalansen är fortfarande stora men situationen i vattenreservoarerna i södra Norge har också förbättrats. Dock ser vi att hydrobalansen i NO3 och NO4 snart ligger nära maxkapacitet, vilket kan medföra press på elpriserna i dessa regioner framöver. Hydrobalansen i Sverige är god och ligger på circa 4 TWh över normalen. Under perioden har nya rekord i vindkraftsproduktionen gjorts både i Norden och på kontinenten.

Gasprisernas volatilitet fortsätter som resultat av relativt låga europeiska gaslager och den ansträngda geopolitiska situationen i Europa. Sedan årsskiftet har gasflödena från Ryssland, speciellt via Polen och Ukraina, varit på låga nivåer men mycket LNG har kommit in till Europa som har kompenserat behovet. Det europeiska benchmarkpriset på naturgas, TTF, har periodvis legat över priset i Asien, JKM, vilket medfört att globala LNG-leveranser i större utsräckning har sökt sig mot Europa. Dock har prisskillnaden blivit mindre och det blir viktigt att följa med hur den globala gasmarknaden utvecklar sig framöver då gaspriserna påverkar direkt de tyska elpriserna och således indirekt de nordiska elpriserna.

Marginalkostnaden för koleldad kraftproduktion ligger förfarande mycket lägre än för gaseldad kraftproduktion, så därmed har efterfrågan på utsläppsrätter fortfarande varit stor.

Det omtalade finska kärnkraftverket, Olkiluoto 3, har drabbats av ytterligare förseningar och tidtabellen för full kommersiell drift ligger i slutet av juli.

Vi ser mindre risk för kritisk låga gaslager denna vinter men vi har också sett en uppgång i de längre gasterminerna. Geopolitiken och vädret kommer att vara viktiga fundament framöver. Tyskland stänger ner samtliga kärnkraftverk i år och en stor risk inför nästa vinter kommer att vara när och till vilken grad gasinjektionerna kommer i gång under våren.

Vill du veta mer om riskhantering i en volatil energimarknad? Lyssna på Gasums webbinarium den 17:e Mars (på engelska)