Kort om Gasum

Vi är ett nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

Läs mer

Kontakta vårt företagsteam

Vi arbetar med försäljning av naturgas och biogas för industri, sjöfart och tung trafik, tjänster för hantering av biologiskt nedbrytbart avfall samt biogödsel.

Kontakta oss om du vill veta mer!