Cirkulär ekonomi

En koldioxidneutral framtid är både en nödvändighet och en affärsmöjlighet. Hur bygger vi en bro till ett koldioxidneutralt samhälle?