Fingrid Abp

  • Ett finländskt publikt aktiebolag som ansvarar för elöverföringen i Finlands stamnät.

  • Underhåller och utvecklar elnätet samt planerar och övervakar driften av det.

  • Tillhandahåller nät- och elmarknadstjänster till elproducenter, nätbolag, storkonsumenter och andra elmarknadsaktörer.

  • Frågorna besvarades av Jani Piipponen, utvecklingschef.

Fingrid köper långsiktiga prissäkringar

Fingrid ansvarar för elöverföringen i Finlands stamnät. I överföringen uppstår alltid viss förlust, som måste kompenseras genom att köpa el. Gasum Portfolio Services säkrar priset på denna förlustel långsiktigt.

Vad är förlustel?

I elöverföringen uppstår förlustel. Fingrid köper den förlustenergin ifrån Gasum. Syftet med att köpa förlustel är att försäkra sig mot kostnader och hantera kostnadsrisker genom att skydda sig mot plötsliga fluktuationer i marknadspriserna och de ekonomiska risker som det innebär. För att skydda sig mot prisriskerna säkras inköpen till fullo på finansmarknaderna i god tid i förväg. Vi köper portföljförvaltningen för att hantera förlustel av Gasums Portfolio Services-enhet.

Vilken roll spelar priset på förlustel för Fingrid?

I stamnätet uppstår det en förlust på cirka 1–1,4 TWh per år, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av den totala elförbrukningen i Finland. Ett års förlustkostnader är grovt räknat cirka 50 miljoner euro. Långsiktig prisstabilitet för förlustel är ytterst viktigt för Fingrid, eftersom det bidrar till att säkerställa förutsägbarheten i priset för elöverföring i stamnätet för våra kunder.

Hur organiseras prissäkringen av förlustel?

Gasum tog hand om Fingrids prissäkring av förlustel redan under den föregående avtalsperioden, så vi kunde fortsätta vårt samarbete med tillförsikt efter att Gasum vann vårens upphandling. Gasum kommer att hantera prissäkringen självständigt inom de ramar som vi har fastställt. Vi har varit mycket nöjda med samarbetet och litar på Gasums expertis.

Hur kommer förändringen på energimarknaden att påverka anskaffningen av förlustel?

Förlustel kommer alltid att uppstå i stamnätet, även i fortsättningen, så det kommer att finnas ett behov av prissäkring även i framtiden. Marknaden kommer att förändras i takt med att vi övergår till ett renare energisystem. Tillsammans med Gasum övervakar vi hur den föränderliga marknaden påverkar prissäkringen och reagerar på förändringar vid behov.

Läs liknande artiklar
Content image

Glava och Gasum: ett hållbart partnerskap i tio år

Det norska industriföretaget Glava har gjort sin värdekedja mer hållbar med hjälp av LNG. Partnerskapet med Gasum började för över tio år sedan när Glava, et...

Läs mer
Content image

Vindkraftsavtalet hjälper Outokumpu nå sina klimatmål

Tack vare vindkraftsavtalet mellan Outokumpu och Gasum är det lättare för Outokumpu att uppnå en koldioxidneutral verksamhet. Samarbetet ger resultat när båd...

Läs mer
Content image

Essity nå noll fossila koldioxidutsläpp tack vare biogas

Essitys mjukpappersanläggning i Lilla Edet har bestämt sig för att ta steget till en koldioxidneutral framtid.

Läs mer