Är du intresserad av våra tjänster?

Hör av dig så får vi diskutera hur vi kan hjälpa ditt bolag på energimarknaden!


Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

09.12.2020

Hur du lyckas på en volatil energimarknad – analyser, råd och möjligheter

Gasum har etablerat sig på den svenska marknaden under året – goda råd finns att få. Sales & Development Manager Tommy Sundin kommer i webbinariet att berätta om hur du som företag agerar bäst på denna marknad. Gasum kan hjälpa kunder att överkomma risker och kostnader förknippade med elinköp och elproduktion och vända dessa till en fördel för kunden.

Vad är de stora utmaningarna på den svenska elmarknaden?

"Elproduktionen sker i norr där efterfrågan är låg och konsumtionen sker i syd där behovet är stort. Det skapar en flaskhalseffekt som ger stora prisområdesskillnader. Marknaden är dessutom volatil, mycket tack vare vindkraftsproduktionen, som kan variera i omfattning. Det blir kort sagt allt viktigare att hitta rätt partner, som kan hantera riskerna och ta tillvara på möjligheterna. Om el är en stor utgift eller inkomst – ja, då ger Gasums energimarknadstjänster den bästa hanteringen av denna risk samt möjlighet att vända risken till en tillgång."

Vilka energimarknadstjänster erbjuder ni – och varför ska man välja just er?

"Gasum erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, bland annat finansiell och fysisk elhandel, balanseringstjänster med övervakningstjänst dygnet runt för kundens säkerhet och dagliga analyser av energimarknaden. Dessutom har vi mäklartjänster för ursprungsgarantier, elcertifikat och utsläppsrätter. Kort sagt, vi är en komplett leverantör av elmarknadstjänster som alltid ser till kundens bästa."

Så ni har till och med ett Kontrollrum?

"Ja, och det är bemannat dygnet runt, året om. Där arbetar experter med fortlöpande övervakning och balansering i realtid av våra kunders elförbrukning och produktion. Det produceras allt mer el med förnybart ursprung som är beroende av väderförhållandena och de snabba skiftena i produktionen leder tidvis till kraftiga svängningar i marknadspriserna - vilket ger oss möjligheter att optimera handeln för kunderna. Vi har dessutom personer som enbart arbetar med ursprungsgarantier och elcertifikat."

Vilken typ av kunder är det ni hjälper?

"Tillverkande industrier, elkraftsproducenter, energibolag - vanligtvis bolag som har en förbrukning över ca 20 GWh årligen och har ett behov av bra stöd och rätt information till prissäkringar i elmarknaden. Gasum sänder dagligen ut den senaste informationen och analysen av hur energimarknaden utvecklas. Magin är att enkelt och korrekt konstatera när det är dags att prissäkra sin el inför kommande säsonger. Med all den information och kunskap om energimarknaderna som Gasum besitter, hjälper vi våra kunder och ger dem råd om hur de lyckas bäst med prissäkringarna. Det ger resultat!"

Och ni lyckas?

"Ja, och vi har gott om goda referenser från nöjda kunder – vilket är av stor betydelse för oss. Vi är ett nordiskt energibolag och i Finland jobbar vi med mer än hälften av landets 100 största företag och vi har en hög kundnöjdhet. Ett bra exempel på vårt starka 24/7-erbjudande från Sverige är samarbetet med Boliden."

Imponerande. Vad är framgångsreceptet?

"Vi tänker alltid på kundens bästa. Dessutom har vi på ett tydligt sätt hjälpt kunderna vinna över marknaden i fråga om inköp och prissäkringar över en lång tid. Vi har rätt i våra analyser, vi ger professionella råd och Gasum Portfolio Services Oy, som är en del av Gasum Group, har MiFID-licens - ett verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen enligt lagen om investeringstjänster. Det gör att vi står under finansinspektionens övervakning och får ge våra kunder de bästa råden om elinköpen. Och det handlar alltid om skräddarsydda lösningar och en nivå som passar kundens behov. Vi är en kompetent partner som har arbetat med dessa frågor sedan elmarknaden avreglerades."

Gasum har en renare morgondag som mål. Hur agerar ni där?

"Vi hjälper våra kunder med det som behövs i resan mot klimatneutralitet. Förutom energimarknadstjänster säljer vi biogas och naturgas till industri, tunga transporter och sjöfart - så att de kan verka med låga utsläpp. Vi är Nordens ledande leverantör av biogas och det största bearbetningsföretaget för omvandling av biologiskt nedbrytbart avfall. Klimatsmarta energilösningar har vi gott om."