Content image

Mervi Leskinen

Portfolio Manager
tel. +358 50 571 3995
mervi.leskinen@gasum.com

15.12.2021

Klimatkonferensen COP26 och riktlinjerna för utsläppsmarknaden

FN:s klimatkonferens hölls ett år för sent på grund av pandemin och försenades också eftersom förhandlingarna drog ut på tiden. Klimatåtaganden har också gjorts av finansinstitut och företag; klimatambitionerna drivs inte längre enbart av politiken, utan även företagen är drivande i frågan.

Klimatkonferensen sågs som den sista chansen att nå en överenskommelse om bland annat reglerna för den internationella handeln med utsläppsrätter. Beroende på hur man ser på saken kan mötet betraktas som en framgång eller en flopp.

För första gången någonsin fattade mötet beslut om fossila bränslen, men å andra sidan tog man bara ställning till användningen av stenkol och språket i avtalet urvattnades i sista minuten. Det har ansetts viktigt att få till ett avtal om reglerna för den internationella klimathandeln – man fattade inte beslut om detta på klimatkonferensen 2019.

Viktigast av allt är att man kom överens om att använda utsläppsminskningar till endast ett lands nationella mål, så att man undviker dubbelräkning. Som en kompromiss godtogs dock enheterna i mekanismen för ren utveckling (CDM) från Kyotoavtalet för perioden 2013–2020 för marknaden för Parisavtalet. Utsläppsminskningarna från dessa enheter har redan uppnåtts, så det finns inga nya klimatfördelar med att använda dem. Gasum Portfolio Services använder därför inte dessa CDM-enheter vid handel med utsläppskompensationer.

Besluten från COP26 kommer inte att ha någon direkt inverkan på EU:s utsläppshandel, eftersom EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) inte godkänner internationella utsläppsminskningsenheter. På EU ETS-marknaden har man dock sett nya historiska toppnivåer på över 70 euro/ton sedan COP26, men detta har i högre grad drivits av den ansträngda situationen på energimarknaden i Europa.

Även priset på koldioxidkompensationer har stigit ytterligare sedan klimatkonferensen, även om man redan har sett en betydande ökning på marknaden i år.

Volatiliteten på utsläppsmarknaden kommer sannolikt att fortsätta även i framtiden. Gasum Portfolio Services erbjuder sina kunder handels- och riskhanteringstjänster på utsläppsmarknaden och övervakar marknadsrörelserna för din räkning.

Läs liknande artiklar
Content image
ARTIKEL

Att öka tillgången på biogas är ett sätt att omedelbart minska utsläppen

Att använda förnybar biogas och andra metanbaserade bränslen med låga eller inga utsläpp är en avgörande faktor för att minska koldioxidutsläppen. Gasum har...

Läs mer
Content image
ARTIKEL

Renare bränslen för tunga transporter: En jämförelse mellan LBG, HVO, vätgas och elektricitet

Både EU och transportsektorns kunder kräver en minskning av växthusgasutsläppen. Hur står de sig olika bränslen i jämförelse med varandra?

Läs mer
Content image
ARTIKEL

Ögongodis medan du tankar – vid Kivistös nya gastankstation får man beundra konst

Vid den nya gastankstationen som öppnats i Kivistö i Vanda kan man beundra ett offentligt konstverk. Konstnär Katja Tsykarevs konstverk är resultatet av ett...

Läs mer