Hållbara transporter

Nationella mål för utsläppsminskning styr länderna mot betydande utsläppsminskningar inom transportsektorn på land och till sjöss. Gas spelar en viktig roll för att ge en positiv förändring.