Rena transporter med LNG och LBG

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är rena och prisstabila bränslen för lastbilar som används vid tunga vägtransporter.


Läs mer

Simeon – finsk expert på tunga transporter: ”Gas är framtidens energi”

Tunga transporter kommer att drivas av en allt mer diversifierad uppsättning energikällor i framtiden, tror det finska transportföretaget Simeon. Simeon arbetar med bulktransporter av vätskor och har bland annat en gasdriven dragbil i sin fordonspark.

Simeon, som är specialiserade på transporter av flytande farligt gods, är inte rädda för att experimentera när det gäller val av bränsle. Företaget har flera energibolag som samarbetspartner och känner väl till vilka olika bränslealternativ som finns. "Vi vill testa olika typer av bränslen och välja den som bäst matchar våra varierande behov," säger vd Pontus Stenberg.

Företaget fick sin första gasdrivna lastbil våren 2019. "Vi övervakar mycket noggrant utvecklingen inom energisektorn och olika bränslealternativ. Gas är ett bra bränsle för oss," säger Pontus.

Transportexperterna på Simeon tror att energisektorn kommer att bli allt mer diversifierad i framtiden. En rad olika bränslealternativ kommer att finnas tillgängliga, och miljöeffektiviteten och priset kommer att vara de avgörande faktorerna för de val man gör.

Gasdriven dragbil populär bland förarna

Kiitosimeon-koncernen har en omsättning på omkring 60 miljoner euro. Företaget har sammanlagt 500 anställda experter inom transport, inklusive 400 förare.

Simeons gasdrivna Volvo används för att transportera gas till deras samarbetspartner. Pontus är nöjd med den nya lastbilen. "Fordonet har presterat mycket bra och förarna tycker om den. Den har massor av motorkraft och är trevlig att köra," säger han.

Den är också perfekt för stadsmiljö, eftersom den har lägre ljudnivå än dieselbilar.

LNG är ett rent och konkurrenskraftigt bränsle

Simeons gasdrivna lastbil går på flytande naturgas (LNG). LNG passar bra för tunga transporter då det är rent och har ett konkurrenskraftigt pris. Flytande biogas (LBG) kan också användas som bränsle till samma fordon.

Miljövänlig och förnybar biogas produceras av biologiskt nedbrytbara råmaterial, som exempelvis restprodukter från jordbruk. Biogas är en del av den cirkulära ekonomin och genom att använda den inom transporter kan man minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent under bränslets livscykel.

Gasdrivna fordon är lika effektiva som dieselfordon

Pontus förväntar sig att spara in på bränslekostnaderna på lång sikt. LNG är ett konkurrenskraftigt bränsle med en energikraft jämförbar med diesel. "Med tiden kommer man att få veta totalkostnaderna för att skaffa ett gasfordon om man tar med service och bränslekostnader i beräkningen i tillägg till fordonets inköpspris. Det nya fordonet har presterat utmärkt," säger han.

Ökad effektivitet med nya lösningar

Att vara innovativa och testa nya lösningar är en del av Simeons strategi. ”Vi är ständigt ute efter nya sätt att utveckla vår verksamhet och våra affärsmöjligheter,” säger Pontus.

Simeon har exempelvis redan ansökt om tre undantagstillstånd från finska transport- och kommunikationsverket Traficom för sina extra tunga och långa fordonskombinationer. ”Med de här lösningarna strävar vi efter ökad effektivitet och vill minska transporternas miljöpåverkan. Ju mer effektiva transporterna är och ju större volym det är på godset som transporteras av fordonet desto lägre är belastningen på miljön,” påpekar han.

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar

Gunnar Knutsen AS i Oslo har sedan länge förstått fördelen med att köra hållbara transporter. Idag är 50 av 81 lastbilar biogasdrivna. Lastbilar som hjälper...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Arlas mjölkprodukter transporteras från gårdarna till mejeriet och från mejeriet till butikerna med hjälp av biogas

Sedan 2019 har biogasbilar använts vid distributionen av Arlas produkter i Finland. Nu har också mjölkuppsamlingen gått in i biogaseran, när den första...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Orklas choklad och chips transporteras utsläppssnålt med biogas

Måttliga kostnader och låga utsläpp lockar företag att använda biogas i trafiken. Även Orklas godsaker transporteras nu med gas. I många bolag funderar man...

Läs mer