Content image

Jacob Granqvist

Sales Director, VP, maritime
tel. +358 40 483 9129
jacob.granqvist@gasum.com

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Det svenska rederiet Destination Gotland leder vägen mot en grönare framtid med biogas från Gasum

Ett av Sveriges mest välkända passagerarrederier, Destination Gotland, har beslutat sig för att öka andelen biogas i sin bränsleblandning från en till tio procent i sina gasdrivna fartyg. Genom att göra det minskar företaget sina koldioxidutsläpp med 9 000 ton per år.

Rederiet Destination Gotland trafikerar en av de mest populära semestersträckorna i Sverige med över 1,8 miljoner passagerare årligen från fastlandet i Sverige (Nynäshamn och Oskarshamn) till Gotland. Företaget har nu beslutat sig för att öka andelen biogas i sina gasdrivna fartyg och genom att göra det tar de ett steg mot att minska koldioxidutsläppen till havs. Destination Gotland banar vägen inom persontrafik på sjön genom att erbjuda sina passagerare ett renare och mer miljövänligt resande.

Genom att öka procentandelen biogas i bränsleblandningen minskar man koldioxidutsläppen kraftigt. 

Företaget investerade i två gasdrivna fartyg, det första 2019 och sedan ytterligare ett under 2020. Genom att övergå från traditionella marina bränslen till renare naturgas minskade man utsläppen av koldioxid med 20 procent redan från start. Motorerna i fartygen kan drivas både med naturgas och biogas eller en blandning av dessa, för att ytterligare minska koldioxidutsläppen. Destination Gotland började med en inblandning av en procent biogas i sitt bränsle och företaget ökar nu andelen biogas i blandningen till tio procent, vilket gör att deras koldioxidutsläpp minskar med ytterligare 9 000 ton om året. Genom att öka mängden biogas erbjuder företaget sina passagerare en renare resa redan idag.

”Det här är ett otroligt viktigt steg för oss och jag är stolt och glad över att vi är inblandade och bidrar till utvecklingen av minskade utsläpp inom sjöfarten. Vi är fast beslutna om att övergå till en klimatsmart Gotlandsresa senast 2045, helst betydligt tidigare,” säger Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland. 

Gasum förser Destination Gotlands fartyg med både LNG och LBG.

Som en av de största producenterna av biogas i Norden driver Gasum biogasproduktionen mot industriell skala.. Gasum kommer att göra 4 TWh biogas tillgängligt i Norden till 2025 genom egen produktion och partners. Ökningen i tillgången till biogas för sjöfarten är en viktig del i att uppnå klimatmålen för Sverige. 

”De steg Destination Gotland tar för att minska sitt koldioxidavtryck är verkligt inspirerande och vi på Gasum är glada över att möjliggöra de enorma minskningarna i både koldioxid- och partikelutsläppen genom att tillhandahålla både naturgas och biogas. Vi hoppas att Destination Gotland, som kontinuerligt använder tio procent biogas i sin bränsleblandning med naturgas kommer att inspirera fler rederier att följa deras exempel, säger Jacob Granqvist, Maritime Vice President på Gasum.

Genom att öka andelen biogas i bränsleblandningen till 10 procent biogas ligger Destination Gotland före på sin egen klimatvägkarta. Målet med vägkartan är att minska koldioxidutsläppen med 70 procent fram till 2030 jämfört med nivåerna 2010.  

”Vi är det första rederiet i världen som så vitt vi vet gör detta på kontinuerlig basis,” förklarar Bruzelius. 

Gas är nyckeln till att minska utsläppen inom sjöfartsindustrin 

Enligt statistik från EU står sjöfartsindustrin för 2,5 procent av de globala växthusgasutsläppen. Att minska branschens koldioxidavtryck genom mer effektiva och hållbara bränslen är avgörande för att trygga en mer hållbar framtid. 

Användningen av LNG minskar koldioxidutsläppen med minst 20 procent jämfört med traditionell tung eldningsolja. Dessutom avlägsnar LNG andra skadliga utsläpp som exempelvis svavel och partikelutsläpp och minskar utsläppen av kväveoxid med upp till 85 procent. LBG minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med traditionella fossila bränslen.

27.4.2021

Bild: Destination Gotland

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar

Gunnar Knutsen AS i Oslo har sedan länge förstått fördelen med att köra hållbara transporter. Idag är 50 av 81 lastbilar biogasdrivna. Lastbilar som hjälper...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Arlas mjölkprodukter transporteras från gårdarna till mejeriet och från mejeriet till butikerna med hjälp av biogas

Sedan 2019 har biogasbilar använts vid distributionen av Arlas produkter i Finland. Nu har också mjölkuppsamlingen gått in i biogaseran, när den första...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Orklas choklad och chips transporteras utsläppssnålt med biogas

Måttliga kostnader och låga utsläpp lockar företag att använda biogas i trafiken. Även Orklas godsaker transporteras nu med gas. I många bolag funderar man...

Läs mer