Scania AB

  • Börslistade Scania AB grundades 1891 i Södertälje som Scania Vabis.

  • Företagets säte finns i Södertälje än idag.

  • Tyska Volkswagen är Scanias majoritetsägare idag.

  • Det rullar mer än 500 000 Scaniafordon i hela världen.

  • Tillverkningen finns i Sverige, Polen, Holland, Finland, Ryssland, Brasilien, Argentina och Mexico.

Klimatklivet

Klimatklivet beviljas av Naturvårdsverket. Stödet ger 40–60 % av merkostnaden som tillkommer när du investerar i en gaslastbil. Det öppnas fyra ansökningsperioder. Höstens omgångar att söka stöd börjar den 24 augusti och pågår till och med 9 september, samt från den 8 till den 18 november.

Läs mer


Klimatpremien

Klimatpremien beviljas av Energimyndigheten. Stödet motsvarar 40 % av merkostnaden som tillkommer när man investerar i en gaslastbil, dock maximalt 20 % av fordonets inköpspris. Med Klimatpremien finns det inga bestämda ansökningsperioder. Stödet betalas ut i samband med att du rapporterar att lastbilen är levererad. Under första kvartalet 2021 beviljades 76 gaslastbilar stöd från Klimatpremien.

Läs mer

Sharareh Edström

Sharareh Edström

Head of Business, Traffic 
tel. +46 73 505 0620
sharareh.edstrom@gasum.com

Fördelaktigt att byta till förnybar biogas – investeringsstödet viktigt för Scanias kunder

Allt fler åkerier förstår att både komprimerad eller flytande gas är ett bra alternativ för tunga lastbilar om man vill transportera gods långt på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt. Men omställningen till gas innebär en något högre investeringskostnad. Man kan dock få statligt Klimatklivet för detta. Det är något som hållbarhetsansvarig Henrik Dahlsson för det svenska marknadsbolaget i Scania uppskattar.

–  De flesta förstår att det är både klimatsmart och ekonomiskt att byta till gas. Med förnybar biogas minskar utsläppen upp till 90 procent. Vi har en flexibel lösning för våra kunder med samma gasmotor men kunden väljer tanklösning beroende på räckvidd. CNG ger räckvidd på 50 mil och LNG upp till 160 mil, berättar Henrik Dahlsson.

Koldioxidutsläppen från tunga transporter ned med 70 procent fram till 2030

Klimatklivet heter ett investeringsstöd som det statliga Naturvårdsverket och länsstyrelserna beviljar till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Syftet är även att sprida och introducera en ny teknik, bidra till bättre hälsa och sysselsättning inom regionen samt påverka de nationella miljömålen positivt.

Inom transporter har satsningar på biogas varit betydande. Med flytande gas minskar både klimatavtrycket och bränslekostnader. Det innebär ökad konkurrenskraft för åkerierna. Scania och Gasum samarbetar intensivt för att inspirera och hjälpa fler åkerier att gå över till gas för att uppnå logistiklösningar som genererar lägre klimatpåverkan. Användningen av gasfordon inom tunga transporter har under drygt fyra år mer än fördubblats på de svenska vägarna enligt Gasum, något som även Scania har erfarit.

–  För några år sedan kunde man räkna tankningsstationerna med ena handen men nu har Gasum byggt närmare 20 tankningsstationer från Malmö i Skåne till Umeå i norr under det senaste året för att tanka flytande fordonsgas, berättar Dahlsson.

Scanias långa erfarenhet med gasmotorer ger smidiga lösningar

Den internationella lastbilsproducenten Scania med sin bas i Södertälje har en lång historia med gasmotorer som visat sig vara pålitliga och ekonomiska. Det var tack vare att företagets högsta ledning prioriterade att aktivt arbeta med gasmotorernas klimatfördelar som utvecklingen tog fart. Nu arbetar företaget kontinuerligt för att även deras kunder ska tanka 100 % biogas för klimatets skull.

– Gas är inget nytt för oss. Vi har valt en anpassad ottomotor med tändstift som bas i våra lastbilar. Vi har en enkel lösning som fungerar såväl för flytande som komprimerad gas, berättar Dahlsson.

En stor långtradare kan rulla fullastad 1 600 kilometer, dvs nästan genom hela Sverige med flytande gas i tankarna, eller drygt 500 kilometer med komprimerad gas. Den förnybara biogasen fungerar såväl i kommunal busstrafik, sophantering, distribution av varor som i anläggningarbeten, men även långväga expressbussar passar bra för LBG. Scania och Gasum samarbetar kring den första LBG-bussen som nu går mellan Stockholm och Oslo.

– Vi på Scania producerar bussar och tunga lastbilar, men gasen fungerar alldeles utmärkt i de flesta transportalternativen. När det gäller biogas är Sverige ett föregångsland med en hög andel biogas i fordonsgasen, berättar Dahlsson.

Hela kedjan ska vara med i Scanias ambitiösa mål

Scania är den första tillverkaren av tunga kommersiella fordon vars klimatmål officiellt godkänns av Science Based Target initiative (SBTi) som är ett initiativ att introducera vetenskapligt säkerställda åtgärder för att uppnå Parisavtalets klimatmål. Företagets utsläpp ska minska 50 % fram till 2025 jämfört med 2015, och kundernas utsläpp ska minska 20 % till 2025. Med de ambitiösa målen åtar man sig att avsevärt minska koldioxidutsläppen, inte bara för den egna verksamheten utan också från kunders fordon medan de är i bruk.

Med hjälp av biogas kan företaget uppnå snabba effekter eftersom CO2-fotavtrycket minskar upp till 90 procent jämfört med traditionell dieselanvändning. Hela ekosystemet med alla led i transporterna måste ställa om och vara med i utvecklingen, förklarar Dahlsson.

Utan partnerskap hade det inte varit möjligt. Vårt samarbete med Gasum som producent och leverantör av biogas är helt avgörande. Det handlar om både tankstationer för förnybara drivmedel, men även anläggningar för att producera biogas.

Läs mer: Utvärdering av logistikens miljöpåverkan – i hur hög grad påverkar bränslet?

Efterfrågan för hållbarhet och investeringsstöd till nya fordon

Sales Director Mikael Antonsson på Gasums följer kundernas teknikskifte från nära håll och berättar att den kommersiella marknaden har börjat efterfråga hållbarhet.

– Under kommande år kommer vi att fortsätta investera i fler tankstationer för ökad tillgänglighet. Vi expanderar även vår produktion av biogas och bygger fler biogasanläggningar i hela landet. Genom att tanka flytande biogas (LBG) blir kunderna en del av den cirkulära ekonomin, berättar Antonsson.

I samband med att andra kunder har använt LBG har vi på Gasum kunnat påvisa att bränslekostnaderna minskar väsentligt.  Att välja gas är med andra ord inte bara miljömässigt hållbart utan även ekonomiskt, säger Antonsson. Läs mer här.

Gasum hjälper att transportera på rätt sätt i rätt tid

Ett bra exempel på cirkulär ekonomi är till exempel Gasums samarbete med Stora Enso, i skånska Nymölla, där Gasum mottar spillvatten från bruket och från det producerar flytande biogas. Ett annat exempel är lantbrukets gödsel som Gasum förädlar till biogas och biogödsel och därmed förvandlas djurhållning till en del av lösningen istället för att vara en del av klimatproblemet.

Framtidens logistikutmaningar handlar om flexibilitet och att tänka på mångfalden av olika trafikslag.

– Varken tågtrafik, fartyg, flyget eller lastbilar kommer ensam klara av logistiken från A till B, även om vi har till exempel väldigt bra frakttågssystem i Sverige. Lastbilar kommer ändå behövas allt mer, säger Antonsson som ser att Gasum har en roll i att skapa fungerande trafikmix som säkerställer att varorna kommer fram på rätt sätt i rätt tid.

Läs mer: Svenska transportföretag tar hänsyn till miljön i sin verksamhet

Gas utgör en viktig del av Scanias hållbara affär för transportsystem

Scanias hållbara transportsystem och hållbara affärer baseras på tre principer. Den första handlar om att utveckla energieffektiva transporter för CO2-reduktionen och kostnadsminskningarna. Denna princip driver utvecklingen av snåla motorer som används med förnybara drivmedel, vilket har varit framgångsrikt:

– Vi har vunnit det prestigefyllda tyska Green Truck Award för mest bränsleeffektiva lastbilar fem gånger på raken, berättar Dahlsson med glädje i rösten.

Den andra pelaren är själva bränslevalet för de egna produkterna samt för hela produktionskedjan både nedströms och uppåt i kedjan. Scanias gassatsning är en del av bred satsning på effektiva förbränningsmotorer som kan köras på samtliga biodrivmedel.

– Enligt Scania måste ökad användning av rena och höginblandade biodrivmedel gå hand i hand med transportsystemets elektrifiering. Det är kundens transportbehov och miljökrav som avgör, förklarar Dahlsson.

Den tredje delen av den hållbara affären är smarta och säkra transporter. I detta ingår uppkopplade fordon för att kunna analysera driften. Att få kontinuerligt data genom digitalisering kan man läsa av hur lastbilen går.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som finns med i hela kedjan. Gasum och Scania hjälper kunderna kostnadsfritt att söka stödet.

Kontakta oss för renare transporter

Ta kontakt med vårt försäljningsteam för att höra mer om hur gas skulle kunna förbättra dina affärer. För mer information om gas ladda ned vår kostnadsfria handbok ”Flytande gas för renare transporter”.


7.9.2021

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar

Gunnar Knutsen AS i Oslo har sedan länge förstått fördelen med att köra hållbara transporter. Idag är 50 av 81 lastbilar biogasdrivna. Lastbilar som hjälper...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Arlas mjölkprodukter transporteras från gårdarna till mejeriet och från mejeriet till butikerna med hjälp av biogas

Sedan 2019 har biogasbilar använts vid distributionen av Arlas produkter i Finland. Nu har också mjölkuppsamlingen gått in i biogaseran, när den första...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Orklas choklad och chips transporteras utsläppssnålt med biogas

Måttliga kostnader och låga utsläpp lockar företag att använda biogas i trafiken. Även Orklas godsaker transporteras nu med gas. I många bolag funderar man...

Läs mer