Varför använda gas som bränsle? 

Om du vill minska logistikutsläppen kostnadseffektivt, bör ditt företag byta till gas. Nu får du också statligt investeringsstöd för inköp av en ny gaslastbil. Dessa och andra fördelar med gas hittar du i vår nya guide. 

 

Ladda ner guide 

Content image

Sharareh Edström

Director, Traffic
Sweden
tel. +46 73 505 0620
sharareh.edstrom@gasum.com

Med biogas och naturgas för en hållbar logistik

Idag måste alla företag minska sin miljöpåverkan. Ett viktigt område för utsläppsminskningar är logistik och transport. Tidigare har övergången till en mer hållbar logistik varit förknippad med stora kostnader, men numera ser situationen helt annorlunda ut. Lösningen ligger i att byta ut dieseln mot flytande gas.

Biogas är helt förnybart, naturgas är det fossila bränsle som ger minst utsläpp.

Flytande biogas är metan (CH₄) som uppstår genom rötning av organiskt material. Oftast är det djur- eller växtbaserat avfall eller gödsel, men även avfall från industrin används. Bränslet är helt förnybart och ger upp till 90 procent mindre koldioxidutsläpp än ett fossilt. Det betyder att flytande biogas har bland den minsta miljöpåverkan av alla drivmedel på dagens marknad.

Även flytande naturgas är metan. Istället för att framställas i våra egna produktionsanläggningar, har det uppstått i marken under århundradenas lopp. Flytande naturgas är det fossila bränsle som har minst miljöpåverkan. Koldioxidutsläppen är närmare 20 procent mindre än utsläppen från exempelvis fossil diesel.

Eftersom våra flytande gaser är likadana i kemisk mening, går det bra att blanda flytande biogas och naturgas i gaslastbilens tank.

Läs mer: Utvärdering av logistikens miljöpåverkan – i hur hög grad påverkar bränslet?

Tankstationer och kostnadseffektivitet

Tillgången på flytande gas är mycket stor. Vårt nätverk av tankstationer är heltäckande i Sverige, Norge och Finland och vi fortsätter att bygga ut i takt med att efterfrågan ökar.

Under 2020 ökade försäljningen av flytande gas med 230%. En trend som kommer att hålla i sig då att allt fler logistikköpare börjar ställa krav på hållbara transporter samtidigt som många transportföretag väljer att växla om till gaslastbil.

Ett exempel är HKScan Sverige som satt upp ambitiösa klimatmål för att minska sina koldioxidutsläpp. Numera kräver företaget att alla deras transportpartners ska köra fossilfria transporter. En av de partners som tagit chansen att byta till gaslastbil är Green L Equipments. Körupplevelserna är positiva och bränslekostnaderna ser ut att bli lägre redan efter ett par månader i drift.

Läs mer: Minskade utsläpp och lägre logistikkostnader – frågor och svar om gasdrivna fordon

Ska vi ta ett samtal om era utsläppsmål?

Vill du lära dig mer om vad ett byte från diesel till flytande gas kan göra för klimatet och företagets ekonomi? Kontakta vårt säljteam!

21.6.2021

 

 

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar

Gunnar Knutsen AS i Oslo har sedan länge förstått fördelen med att köra hållbara transporter. Idag är 50 av 81 lastbilar biogasdrivna. Lastbilar som hjälper...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Arlas mjölkprodukter transporteras från gårdarna till mejeriet och från mejeriet till butikerna med hjälp av biogas

Sedan 2019 har biogasbilar använts vid distributionen av Arlas produkter i Finland. Nu har också mjölkuppsamlingen gått in i biogaseran, när den första...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Orklas choklad och chips transporteras utsläppssnålt med biogas

Måttliga kostnader och låga utsläpp lockar företag att använda biogas i trafiken. Även Orklas godsaker transporteras nu med gas. I många bolag funderar man...

Läs mer