Varför använda gas som bränsle? 

Om du vill minska logistikutsläppen kostnadseffektivt, bör ditt företag byta till gas. Nu får du också statligt investeringsstöd för inköp av en ny gaslastbil. Dessa och andra fördelar med gas hittar du i vår nya guide. 

 

Ladda ner guide 

Claes Westling

Claes Westling

Sales Manager
Tel. +46 730 899 218
claes.westling@gasum.com

 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

12.01.2021

Sex logistikföretag testade LBG-drivna lastbilar i Sverige med fantastiska resultat

Lågutsläppsbränsle blir allt mer populärt inom den nordiska transportsektorn. Sex svenska logistikföretag som ingår i MaserFrakt har nyligen testat lastbilar som använder flytande biogas (LBG) som bränsle. Företagens förväntningar om betydligt lägre utsläpp och en bättre arbetsmiljö överskreds.

Övergången till renare energi går allt snabbare i Sverige eftersom regeringen aktivt försöker att uppfylla de nationella och europeiska utsläppsmålen. Inom transportsektorn anger EU-reglerna för koldioxidutsläpp att de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya tunga fordon måste vara 15 % lägre 2025 jämfört med 2019. Dessutom måste utsläppen vara minst 30 % lägre 2030. Sverige har satt en högre målsättning än EU och siktar på att minska koldioxidutsläppen för nya tunga fordon med 70 % före 2030. Dessa ambitiösa målsättningar har fått logistikföretagen att leta efter förnybara bränslelösningar med låga utsläpp som exempelvis LBG.

Läs mer: Minskade utsläpp och lägre logistikkostnader – frågor och svar om gasdrivna fordon

Sex logistikföretag i Sverige testade LBG-lastbilar som ett sätt att minska sina utsläpp. Dessa logistikföretag ingår i MaserFrakt, det största transportföretaget i Sverige. Enligt MaserFrakt var företaget som testade LBG nöjda med sin klimatpåverkan och förarna uppskattade LBG-lastbilarnas tysta motorer.

"Enligt förarna var skillnaden liten mellan att köra en diesellastbil och en LBG-lastbil, vilket är väldigt positivt. Det lägre motorbullret är också jättebra eftersom det innebär en bättre arbetsmiljö för våra förare, säger Frida Jahncke, bränsleansvarig, MaserFrakt.

Företaget märkte även att eftersom LBG är kostnadseffektivt, kan dess inverkan på de övergripande kostnaderna förbättras genom ett förnuftigt körsätt och förarnas öppenhet för förändringar. En av MaserFrakts förare som testade en LBG-lastbil lyckades minska sin genomsnittliga bränsleförbrukning från 2,7 kg per mil till 2,59 kg. Med ett gaspris på 13,54 kr/kg (exklusive moms), innebär detta en kostnad på 35,07 kr per mil, vilket är anmärkningsvärt lågt.

Läs mer: Svenska transportföretag tar hänsyn till miljön i sin verksamhet

Under bränslets livscykel, kan användning av miljövänlig LBG hjälpa till att minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. Flytande naturgas (LNG) kan uppnå minskade utsläpp på upp till 20 %. Eftersom biogas använder samma gasinfrastruktur som naturgas, är en övergång till biogas både enkel och kostnadseffektiv.

Flera logistikföretag i Norden har lagt märke till potentialen för LBG och LNG när det gäller minskade utsläpp från vägtransporter. Exempelvis har redan mer än 1 000 gasdrivna lastbilar godkänts för subventioner i anslutning till stödprogrammen Klimatklivet och Drive LBG i Sverige. Flytande gas är ett erkänt alternativt bränsle med låga utsläppsvärden och lastbilar som drivs med LNG och LBG betraktas som miljövänliga lastbilar under det nya stödprogrammet Klimatpremien. Dessa stödprogram ökar snabbt antalet lastbilar som drivs med förvätskad gas på vägarna och förbättrar marknadsvillkoren. Gasum har som målsättning att stödja klimatansträngningarna i de nordiska länderna genom att expandera nätverket med gasstationer i Sverige, Finland och Norge.

"Vi måste samarbeta för att minska klimatpåverkan från vägtransporter och uppnå den ambitiösa målsättningen som har satts av EU och den svenska regeringen. Vi är glada över att företag som MaserFrakt har börjat att undersöka lösningar med lågutsläppsbränsle och testar dem så grundligtsäger Mikael Antonsson, Sales Director Traffic på Gasum i Sverige.

Efter testerna sade MaserFrakt att de ser fram emot nya investeringar inom gassektorn, så att LNG-lastbilar kan visa sin potential i en bredare driftsmiljö.

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar

Gunnar Knutsen AS i Oslo har sedan länge förstått fördelen med att köra hållbara transporter. Idag är 50 av 81 lastbilar biogasdrivna. Lastbilar som hjälper...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Arlas mjölkprodukter transporteras från gårdarna till mejeriet och från mejeriet till butikerna med hjälp av biogas

Sedan 2019 har biogasbilar använts vid distributionen av Arlas produkter i Finland. Nu har också mjölkuppsamlingen gått in i biogaseran, när den första...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Orklas choklad och chips transporteras utsläppssnålt med biogas

Måttliga kostnader och låga utsläpp lockar företag att använda biogas i trafiken. Även Orklas godsaker transporteras nu med gas. I många bolag funderar man...

Läs mer