Varför använda gas som bränsle? 

Om du vill minska logistikutsläppen kostnadseffektivt, bör ditt företag byta till gas. Nu får du också statligt investeringsstöd för inköp av en ny gaslastbil. Dessa och andra fördelar med gas hittar du i vår nya guide. 

 

Ladda ner guide 

Sharareh Edström

Sharareh Edström

Head of Business, Traffic 
tel. +46 73 505 0620
sharareh.edstrom@gasum.com

Svenska transportföretag tar hänsyn till miljön i sin verksamhet

Enligt en nyligen genomförd studie av Gasum har miljömedvetenheten ökat hos transportföretagen. Undersökningen visar att intresset växer för bränslen med låga utsläpp, där gas är ett av dem, hos beslutsfattare på svenska transportföretag.

Transporter med låga utsläpp har blivit en trend som speglar transportföretagens handlingar och attityder i Sverige. Enligt en studie gjord på uppdrag av Gasum, uppmärksammar närmare 95% av svenska transportföretag miljöfrågor i sin verksamhet. Studien genomfördes av Value Clinic och skickades till 114 beslutsfattare i svenska transportföretag under november och december 2020.

Enligt studien ser man gas som ett redan tillgängligt alternativ, mer än en tredjedel (34 %) av respondenterna sa att de är intresserade av att använda biogas eller naturgas inom en snar framtid. Den positiva förändringen är särskilt tydlig i transportföretag med stora fordonsflottor, där hela 50% ser gas som en attraktiv bränslelösning.

Det växande intresset för gasdrivna lastbilar beror på ett antal faktorer: utvecklingen av tekniken i gasfordon, det växande nätverket av tankstationer och att gas är ett kostnadseffektivt drivmedel med låga utsläpp. Användningen av gas kommer även att vara ett stöd i transportföretagens hållbarhetsstrategier och mål för koldioxidneutralitet. En av nyckelfaktorerna för intresset är också att man har möjlighet att tillgodose sina kunders önskan om transporter som är bättre och har lägre utsläpp.

Läs mer: Sex logistikföretag testade LBG-drivna lastbilar i Sverige med fantastiska resultat

Intresset för gas som alternativt bränsle växer

Inom transportlogistiken spelar bränslen med låga utsläpp av koldioxid en viktig roll när det gäller att nå transportföretagens hållbarhetsmål. Fördelarna med gas har erkänts i stor utsträckning i Europa och flera incitament gör att efterfrågan på gas ökar allt snabbare inom vägtransportsektorn. En förändring mot mer hållbar transportlogistik stöds med hjälp av ett antal ekonomiska subventioner vid förvärv av gasdrivna fordon.

55% av de tillfrågade säger att subventionerna ökar deras intresse för gasdrivna lastbilar. När beslutsfattare till stora fordonsflottor tillfrågades sa 64% att subventionerna ökade deras intresse. Subventionerna från Klimatklivet, Naturvårdsverket, ger ett ekonomiskt stöd på 40–60% för merkostnaderna när de investerar i en gasdriven lastbil. Energimyndighetens klimatpremie ger ett ekonomiskt stöd på 40% av merkostnaderna vid köp av gasdrivna fordon.

Läs mer: Klimatklivet gör det lättare att byta till biogaslastbil

Både biogas och naturgas blir ännu mer tillgängliga när bensinstationsnätet växer. Gasum utökar kontinuerligt sitt nordiska bensinstationsnätverk och utvecklar även gasekosystemet i Sverige, Norge och Finland. Gasum har ett nätverk bestående av cirka 100 bensinstationer i Norden, varav omkring 30 är LNG-stationer. I slutet av året kommer det att finnas ett nätverk med närmare 50 LNG-stationer som ägs av olika aktörer i Norden.

Idag finns det omkring 400 LNG-stationer i Europa. Enbart i Sverige finns det redan 19 LNG-stationer som tillsammans tillgodoser behovet för tung transport. Dessutom har Gasum gjort stora investeringar i CNG-stationer i Norden – närmare 50% av Gasums CNG- och LNG-stationsnät finns idag i Sverige.

Biogas kan minska livscykelutsläppen med 90% vid vägtransport

Ett viktigt sätt att minska utsläppen är att öka användningen av biogas vid vägtransporter. Gasum strävar efter att uppnå detta genom att öka produktionsvolymerna och genom förvärv av 4 TWh biogas fram till 2025. På så sätt skulle det bli möjligt att minska utsläppen med en miljon ton kumulativt. 

Ett konkret steg för att öka produktionen av biogas är genom Gasums biogasanläggning i Nymölla. Biogasanläggningen har byggts i samarbete med Stora Enso, på vars pappersmassefabrik anläggningen står, och öppnade våren 2021. Fabriken i Nymölla förväntas producera cirka 75–80 GWh biogas per år, vilket motsvarar en årlig förbrukning för så många som 200 lastbilar.

Nymölla är inte den enda biogasanläggningen som Gasum bygger i Sverige. Den senaste tillskottet, som använder gödsel som huvudråvara, kommer att stå färdig i Götene i slutet av 2022.

 

16.7.2021

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar

Gunnar Knutsen AS i Oslo har sedan länge förstått fördelen med att köra hållbara transporter. Idag är 50 av 81 lastbilar biogasdrivna. Lastbilar som hjälper...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Arlas mjölkprodukter transporteras från gårdarna till mejeriet och från mejeriet till butikerna med hjälp av biogas

Sedan 2019 har biogasbilar använts vid distributionen av Arlas produkter i Finland. Nu har också mjölkuppsamlingen gått in i biogaseran, när den första...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Orklas choklad och chips transporteras utsläppssnålt med biogas

Måttliga kostnader och låga utsläpp lockar företag att använda biogas i trafiken. Även Orklas godsaker transporteras nu med gas. I många bolag funderar man...

Läs mer