Becker Entreprenør AS

  • Etablerades 2001.

  • Sysslar med alla typer av grund- och anläggningsarbeten, infrastruktur för vatten och avlopp samt mindre betongarbeten.

  • Det norska familjeägda företaget har en stor och modern maskinpark som klarar av de flesta utsläppsfria, eller åtminstone klimatneutrala, projekt och uppdrag.

  • Ett av de senaste dragen på investeringsfronten är tre gasdrivna kranbilar.

  • Gasum levererar drivmedel till den nya miljösatsningen – och skapar grogrund för ett helhetstänkande när det gäller hållbarhet.

31.08.2022

Hållbarhet och konkurrenskraft går hand i hand hos Becker

Hållbarhetstänkande är ett grundläggande förhållningssätt hos Becker AS. Det genomsyrar hela företagets dagliga verksamhet. Nu har det som tur är även blivit så att miljötänkande faktiskt också ger konkurrenskraft. Därför är de väldigt glada över att kunna satsa på en leverantör som Gasum, som gör att de kan köra sina lastbilar på biogas.

Hans-Erik Becker grundade Becker Entreprenør AS 2001 och äger fortfarande företaget. Becker hade en vision som fortfarande ligger till grund för företagets verksamhet och det är att förändra hela byggbranschen för att hantera dagens största utmaningar.

– Vi sysslar med alla typer av grund- och anläggningsarbeten, infrastruktur för vatten och avlopp samt mindre betongarbeten. Vi har en stor och modern maskinpark som klarar av de flesta utsläppsfria, eller åtminstone klimatneutrala, projekt och uppdrag. För oss på Becker omfattar begreppet hållbarhet både klimat, miljö, sociala förhållanden och ekonomi, säger Hans-Erik Becker, chef för försäljning och produktion.

Företaget har en mångfacetterad strategi för sin dagliga verksamhet, vilket gör detta till ett naturligt val. De har satsat på en elektrisk maskinpark på byggarbetsplatsen. Men utmaningen kommer när de ska transportera bort schaktmassor, vilket man är tvungen att göra på många byggarbetsplatser. Då är elektriska lösningar inte längre hållbara, eftersom de helt enkelt inte har tillräckligt stor räckvidd.

Beckers svar på detta problem är gasdrivna kranbilar och därför behövde de en leverantör som hade både rätt läge och tillräcklig kapacitet för att kunna tanka lastbilarna en eller två gånger om dagen efter behov.

Helhet skapas genom att välja biogas

Becker Entreprenør har alltså satsat på kranbilar och menar att detta är viktigt, eftersom företaget strävar efter ett helhetstänkande. Faktum är att de går längre än många kunder, som inte kräver miljövänliga transporter mer än 10 kilometer bort från byggarbetsplatsen. Därefter kan man själv välja vilken drivlina man använder för sin transportlösning.

– För Becker Entreprenør låg lösningen väldigt nära till hands, eftersom vi kunde få igång ett mycket hållbart samarbete med Gasum: Vi valde att investera i så kallade "kranbilar". Det innebär att vi kan lyfta över hela lastplanet från en bil till en annan vid vårt omlastningsområde. Genom några enkla steg har vi därmed en teknologi som är både hållbar och har tillräcklig räckvidd. Så man kan säga att vårt samarbete med Gasum, tillsammans med de investeringar vi gjort, bidrar till några av de förändringar vi är ute efter att skapa i branschen, framhåller Hans Erik Becker.

Hans-Erik Becker 1200x780.jpg

BILD: Hans-Erik Becker grundade Becker Entreprenør AS 2001 och äger fortfarande företaget.

 

Tre kranbilar bidrar till bättre hållbarhet

Becker Entreprenør har köpt tre stycken 4-axlade kranbilar med släp, som används för masstransport. För Becker Entreprenør innebär det att de kan se till att företaget arbetar hållbart genom hela produktionsprocessen, och det är ett viktigt fokus. Det har även i viss grad lett till ökad konkurrenskraft. När vi lämnar anbud till Oslo kommun och andra som redan har nått en hög nivå av klimat- och miljömedvetenhet kan vi nu vara säkra på att anbud kommer att vägas till Beckers fördel eftersom vi kan dokumentera att företaget fungerar klimatneutralt.

– Om jag fick önska något i sammanhanget så vore det kanske att både Oslo och andra kommuner gick lite längre i sitt hållbarhetstänkande, är Hans-Erik Beckers kommentar.

Becker har också tydliga synpunkter angående vad det kan innebära i praktiken. Uppdragsgivarna hade sett att om den förändring som allt fler vill ha inom byggbranschen ska kunna genomföras, behövs en mera heltäckande syn på verksamheten.

Konkret betyder det att man borde ha tittat på klimatavtrycket ända fram till att schaktmassorna lossades på deponin. I så fall hade man direkt insett att det sätt som företaget valt att organisera arbetet på är en långt mer hållbar lösning än den flera offentliga upphandlare kräver i dagsläget. Becker poängterar att det är deras helhetstänkande som gjort att de har ingått ett avtal med Gasum, vilket de är mycket nöjda med.

– Vi har satsat på biogas, vilket ger oss runt 25 mils körning med upp till 50 ton schaktmassor. Det varierar lite hur ofta vi måste fylla tankarna, men chaufförerna säger att de räknar med att behöva besöka Gasums anläggning en till tre gånger om dagen, beroende på hur man hanterar trafik och avstånd, förklarar Becker.

– Själva tankningen tar väldigt kort tid om man jämför med att ladda en elektrisk lastbil, som varken hade den kapacitet eller den räckvidd man uppnår genom att använda gas, säger han eftertänksamt.

För Becker Entreprenør har detta varit ett experiment på flera sätt. Det är nu några månader sedan vi gjorde investeringen mot bakgrund av att vi ville vara lojala mot företagets vision att ta hänsyn till miljöaspekter där så är möjligt.

Så vid anskaffning av ny utrustning är Becker extremt mån om hållbarhet. Utöver detta är företagets ledning också fokuserad på det dagliga arbetet, så att både kvalitet och säkerhet är mycket viktigt för dem i produktionsprocessen. Becker är också bekymrad över att de tillhör en bransch som har många utmaningar i anslutning till social hållbarhet. Därför har företaget genom åren utvecklat en attraktiv arbetsplats som attraherar medarbetare med hög yrkeskompetens. De är också stolta över att utbilda morgondagens byggnadsarbetare genom att vara ett lärlingsföretag och satsar aktivt på sitt rekryteringsarbete.

Gasum är en solid och tillförlitlig samarbetspartner

– Gasum har visat sig vara en solid och tillförlitlig samarbetspartner som hjälper oss i vår strävan att utgöra en del av den gröna övergången. Utöver detta har investeringen visat oss att vi kan leverera hållbarhet i HELA värdekedjan och att vi kan dra nytta av Gasums anläggning här i östra Norge. Allt har varit problemfritt inom det geografiska område där vi huvudsakligen arbetar. När vi jobbar i Oslo har Gasums anläggning också fördelen att den ligger centralt och det har också varit viktigt för oss, säger Becker.

Becker fokuserar på att företagets investeringar gör det möjligt för dem att erbjuda hållbarhet i hela byggprocessen till kommuner över ett ganska brett geografiskt område, och det bådar gott inför framtiden. Under 2023 kommer tre nya biogasfordon ut på vägarna, och därefter ytterligare fem stycken under första halvåret 2024. Med dessa nya tillskott till flottan kommer alla dieselfordon att ha bytts ut. Detta är en del av en filosofi som bygger på att den gröna omställningen vi är mitt uppe i kommer att ge många möjligheter för dem som har ett helhetstänkande i fråga om hållbarhet. För Becker har samarbetet med Gasum förstärkt denna möjlighet.

Att tänka hållbart ger konkurrensmässiga fördelar

Becker är övertygad om att denna investering ger företaget konkurrensmässiga fördelar. Dessutom återspeglar det företagets vision som har varit en ledstjärna under de 20 år eller så som de har sysslat med byggarbete. I takt med att det har blivit möjligt att driva utrustningen allt mer klimatneutralt, har entreprenören kontinuerligt anpassat sig efter detta. Den satsning Becker nu har gjort har utnyttjat de möjligheter som finns för att kunna arbeta klimatneutralt. Det kan dokumenteras att de faktiskt gör just detta, vilket innebär att de stolt kan visa upp att de bedriver en fullständigt hållbar verksamhet. Detta ligger i företagets DNA och gör dem både stolta och glada över att kunna bidra till att förändra byggbranschen på detta sätt.

– Jag tror starkt på att fler kommer att se att det här är rätt sätt att arbeta, men att det kanske inte kommer att ske innan uppdragsgivarna, som idag mestadels finns inom den offentliga sektorn, kräver det, säger Hans-Erik Becker.

 

Text: Jørn Wad

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar

Gunnar Knutsen AS i Oslo har sedan länge förstått fördelen med att köra hållbara transporter. Idag är 50 av 81 lastbilar biogasdrivna. Lastbilar som hjälper...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Arlas mjölkprodukter transporteras från gårdarna till mejeriet och från mejeriet till butikerna med hjälp av biogas

Sedan 2019 har biogasbilar använts vid distributionen av Arlas produkter i Finland. Nu har också mjölkuppsamlingen gått in i biogaseran, när den första...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Orklas choklad och chips transporteras utsläppssnålt med biogas

Måttliga kostnader och låga utsläpp lockar företag att använda biogas i trafiken. Även Orklas godsaker transporteras nu med gas. I många bolag funderar man...

Läs mer