Information om händelser vid Jordberga biogasanläggning

Här kan du läsa det senaste som händer vid Jordberga biogasanläggning. Det kan vara exempelvis driftstopp, trafikstörningar, förbättringar, test av utrustning som kan leda till olägenhet för omgivning och andra saker som avviker från normal produktion listas som nyheter.

 

Nyheter om Jordberga

ALLA NYHETER OM JORDBERGA
13.05.2022

Nytt miljötillstånd

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne har den 12 maj fattat beslut om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för biogasanläggningen i Jordberga. Det nya tillståndet omfattar framställning av biogas genom behandling av högst 270 000 ton gödsel, grödor och annat organiskt material från hushåll, lantbruk, industrier och verksamheter per år.

Den totala mängden råvara som får behandlas minskar därmed från 500 000 ton per år enligt nuvarande tillstånd. Samtidigt öppnar det nya tillståndet för användandet av flera andra typer av råvaror än i dagsläget. Detta innebär ökad möjligheter för Gasum att bidra till cirkulära flöden i lokalsamhället genom återvinning av avfall och restprodukter för produktion av hållbara bränslen samt biogödsel.

Läs mer
10.05.2022

Planerad service

Vecka 19 utför vi service av vår uppgradering och kommer under delar av veckan behöva fackla upp delar av den producerade gasen.

Läs mer
25.03.2022

Övervakning råvarulager

I veckan installerades vår första kamera i samarbete med Securitas Direkt & Jeesec Larm Skåne AB för värmeövervakning av våra substrat i plansilofacken, som komplement till utöver vår befintliga egenkontroll med rondering och temperaturmätningar i materialet. Detta är en relativt ny produkt som Securitas Direct introducerat på marknaden och vi är en av de första kunderna i Sverige att installera denna modell.

Med denna installation kan vi värmeövervaka ca 20% av våra lagringsytor. Om detta system fungerar väl så kommer systemet succesivt att byggas ut, för att täcka så mycket lagningsyta vi kan och har behov av.

Läs mer
Content image

Kontaktuppgifter

Gasum Jordberga AB
Lilla Jordbergavägen 349-0
23199 Klagstorp

Anläggningstelefon
+46 72 065 4118

Platschef
Jerry Linder
+46 72 062 7886
jerry.linder@gasum.com