01.06.2023

Fortsatt underhållsarbete i rötkammare under juni

Arbetet med underhåll av rötkamrarna på anläggningen forstätter. Nästa steg är att tömma rötkammare två, huvudrötkammaren i samma produktionslinje vars efterrötkammare tömdes i vintras. Rötkammaren kommer öppnas inom de närmaste dagarna, därefter följer tömning och rengöring. Dessa moment kan tyvärr leda till viss ökad lukt i närområdet, och Gasum kommer på samma vis som i vintras lägga fokus på att genomföra denna fas av underhållsarbetet så snabbt och effektivt som mölligt.