28.06.2023

Fortsatt underhållsarbete i rötkamrarna under juli/augusti

Arbetet med underhåll av rötkamrarna på anläggningen fortlöper och vi är nu klara med tömning och invändig tvätt av rötkammare 2. Nästa fas är mekaniskt underhållsarbete innan återfyllning som är beräknad till v.34.