13.05.2022

Nytt miljötillstånd

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne har den 12 maj fattat beslut om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för biogasanläggningen i Jordberga. Det nya tillståndet omfattar framställning av biogas genom behandling av högst 270 000 ton gödsel, grödor och annat organiskt material från hushåll, lantbruk, industrier och verksamheter per år.

Den totala mängden råvara som får behandlas minskar därmed från 500 000 ton per år enligt nuvarande tillstånd. Samtidigt öppnar det nya tillståndet för användandet av flera andra typer av råvaror än i dagsläget. Detta innebär ökad möjligheter för Gasum att bidra till cirkulära flöden i lokalsamhället genom återvinning av avfall och restprodukter för produktion av hållbara bränslen samt biogödsel.