20.10.2022

Övning tillsammans med Räddningstjänst

Som en del i Gasum säkerhetsarbete kommer vi att genomföra övningar tillsammans med Räddningstjänsten på anläggningen. Planerade datum är den 8/11, 9/11 samt den 15/11. Detta innebär att räddningsfordon och personal från räddningstjänsten kommer finnas på området.

Liknande övningar har genomförts tidigare hos oss men på grund av pandemin har det varit några års uppehåll.