17.11.2023

Underhållsarbete uppdatering v.46

Underhållsarbetet och återfyllnad av rötkammare 2 är nu klar och anläggningen är nu tillbaka i normal drift.