För elproducenter

Gasum hjälper elproducenter att verka effektivt i hela elmarknadens värdekedja.

Vår lösning är anpassad för att förbättra elproducenternas tillgång till marknaden och lönsamheten i verksamheten.

De viktigaste tjänsterna för elproducenter:

  • Tillgång till alla marknader: Var effektiv på alla elmarknader som hedging-, spot- och reservmarknader
  • Mångsidiga energiprodukter: Dra nytta av olika produkter som elcertifikat, hedging och PPA (Power Purchase Agreement).
  • Optimerad marknadsoperation: Vi hjälper till att maximera din avkastning och minimera riskerna i elmarknaden.


Läs mer om våra produkter och tjänster för elproducenter:

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anders Hultgren

Head of Business, Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com